Hoppa till innehåll

Ny yrkesskola och lärlingsutbildning förbättrar kompetensförsörjningen

Opinion

16 februari 2024

En viktig komponent för att lösa kompetensförsörjningen för företagen inom installationsbranschen är möjligheten för vuxna att kunna utbilda sig och yrkesväxla. Utredningen Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna som överlämnades till regeringen den 16 februari har potential att skapa nya möjligheter för just detta.

Utredningen har gjort en stor översyn av yrkesvux. Bland annat handlar det om lärlingsutbildningar, se över den statliga finansieringen av
utbildningsformen och föreslå en helt ny utbildningsmodell på gymnasial nivå.

– Utredningen har lyssnat på Installatörsföretagen och föreslår viktiga förändringar som underlättar för företag att ta emot elever på lärlingsutbildning. Vi ser en stor potential i utredningens förslag om införande av en yrkesskola. Att koppla den till Yrkeshögskolan är utmärkt, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef hos Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen har under det senaste året arbetat intensivt för att utredningen ska ta hänsyn till branschens utbildningsperspektiv. Det har gett resultat och utredningen har lagt fram flera förslag som kommer att vara bra för branschen. Däremot finns det också vissa delar som saknas.

– Vi har arbetat för att ändra urvalsreglerna för reguljära utbildningar inom yrkesvux. I de nuvarande urvalsreglerna så hamnar yrkesväxlare längst bak i prioriteringsordningen, vilket riskerar att stänga ute individer som vill söka sig till branschen. Det påverkar företagens kompetensförsörjning negativt, säger Joel Andersson, expert inom kompetensförsörjning, på Installatörsföretagen.