Hoppa till innehåll

IN Talks: Hur ska vi hantera byggkrisen?

Opinion

21 februari 2024

Vilka finanspolitiska åtgärder behöver regeringen genomföra för att mota byggkrisen? Det diskuterade vi med politiker från både regering och opposition i IN Talks. Här kan du se panelsamtalet i efterhand.

Byggsektorn befinner sig just nu i ett alvarligt läge med höga räntor, höga materialpriser och en försvagad konjunktur. Det är tuffa tider ekonomiskt där det behövs konjunkturella krockkuddar som exempelvis ett utbyggt rotavdrag för att mota byggkrisen. Men fler åtgärder behövs.

- Vi behöver hjälp av politiken för att hitta krockkuddar och incitament men även hjälp av de offentliga investerarna, de offentliga bolagen. De kan tidigarelägga projekt så att vi kan slippa en nedgång likt den vi såg under 90-talskrisen, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

När bostadsbyggandet nu stoppas upp drabbas delar av installationsbranschen hårt.

- Den byggkris vi nu ser har i första hand drabbat bostadsutvecklingsbolagen, men därefter drabbas installatörerna. Våra medlemmar som är specialiserade på bostäder är nu väldigt illa ute, säger Ola Månsson.

Med i panelen fanns Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Jennie Nilsson som fick frågan om vad de anser behöver göras för att mota byggkrisen? Hon beskrev flertalet åtgärder, däribland:

- Det behövs ett produktionsstöd, inte minst riktat till de snabbväxande orter som har stora industrietableringar. Det ligger i allas vårt intresse att de här investeringarna kommer till Sverige.

Även byggkrediter där staten går in och delar på risken samt ett höjt rotavdrag och riktade stöd för energieffektivisering lyftes fram som tänkbara insatser.

Larry Söder, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, beskrev att det man gjorde fel i början på 90-talet var att man inte lyckades hålla kvar personal inom byggbranschen. Det gjorde att startsträckan för att komma igång igen blev väldigt lång.

- Det misstaget hoppas jag inte att vi ska göra om. Det är vi nog alla överens om.

De båda partiföreträdarna var överens om att värnandet av kompetens var av största vikt.

- Det finns en poäng i att man håller igång sektorn då den skiljer sig från andra sektorer på så sätt att den driver både lågkonjunktur och högkonjunktur. Vi behöver använda den kompetens som nu inte bygger nytt till att renovera och energieffektivisera, säger Jennie Nilsson (S).

- Om man vill ha kvar personal i större omfattning behöver man se i ett längre perspektiv. Stöd för energieffektivisering är något som staten kommer vara tvungna att göra något åt på längre sikt och ta en del av den kostnaden från fastighetsägarna. Det kanske man ska göra lite tidigare för att kunna behålla personal, säger Larry Söder (KD).

Ola Månsson sammanfattade årets första IN Talks och samtalet modererades av Caroline Szyber.

Se IN Talks i efterhand här.