Hoppa till innehåll

IN Talks: Så ska vi få ordning på energikrisen

Opinion

27 november 2023

Den svenska energiförsörjningen är en högaktuell fråga, särskilt nu när minusgraderna blir allt fler. Förra årets energikris understryker behovet av kraftfulla åtgärder för att säkra vår nationella energiförsörjning. Därför samlade vi politik och näringsliv under årets sista IN Talks "Hur kan vi få ordning på energikrisen?". Här kan du se det i efterhand.

Vi vill inte bara skapa ett stabilt energisystem som fungerar året om, utan vi vill också möjliggöra för en storskalig klimat- och energiomställning av industri och samhälle. Samtalet inleddes med att Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, gav en inblick i hur installationsbranschen skulle kunna bidra till detta.

- Hela samhällsbygget är i fokus, där våra medlemmar har en viktig roll. De påverkas av att vi har långsiktiga spelregler. Först då har marknaden möjlighet att hinna anpassa sig.

Näst på tur stod Bravidas vd Mattias Johansson för att berätta vad de gör för att ställa om.

- Det här är en av de mest spännande branscher som finns. Vi arbetar mycket med energibesparing där vi bland annat hjälper till att bygga den nya moderna industrin.

Näringslivet driver politiken

Politiken representerades av Ebba Busch statssekreterare Daniel Liljeberg. Han är även ansvarig för energifrågor på Näringsdepatementet och är väl insatt i vilka förändringar som bör göras för att få ordning på energiförsörjningen.

- De stora investeringar som vi ser framför oss nu handlar om hur vi bygger ut elsystemet ganska snabbt, det är centralt för politiken nu.

Just nu arbetar regeringen med att ta fram en energipolitisk proposition. Vad kan vi förvänta oss av den? Daniel Liljeberg beskrev två viktiga delar ur den kommande propositionen.

- Vi kommer ha två centrala förslag avseende leveranssäkerhetsmål och planeringsmål. Leveranssäkerhetsmålet behövs för att vi tidigare har byggt utan plan så att elsystemet nu fungerar dåligt. Vi måste bland annat titta på överföringskapacitet och robusta system.

Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen höll med.

- Det låter som ljuv musik i mina öron. Men, det är bråttom. Energimyndigheten har bland annat konstaterat att vi kommer behöva fördubbla produktionen av elektricitet fram till 2045.

Ola Månsson sammanfattade årets sista IN Talks och samtalet modererades av Caroline Szyber.