Hoppa till innehåll

Nu blir det Månadshantering hos Fora

Pension och försäkring

21 november 2023

Nu närmar sig övergången till månadsvis hantering av Avtalspension SAF-LO. Månadsrapportering och månadshantering av arbetarnas pensioner hos Fora från 2024 kan ställa nya krav på företagets lönehantering. Löneunderlaget måste kunna särskilja vilken lön som tjänas in under vilken period. Detta för att möjliggöra månadsvisa rapporteringen av löneunderlag till Fora och månadsvis premiedebitering på rätt nivå.

I Avtalspensionen för arbetare ASL är premieavsättningen 4,5% på löner upp till 7,5 Inkomstbasbelopp (2024 är 7,5 x 76 2000 = 571 500 kronor). På löner däröver blir de debiterade premierna 30 %. I och med månadshanteringen kommer den utbetalda lönen att stämmas av mot premiegränsen varje månad i stället för årsvis. Pensionspremierna månadsvis kan variera mellan 4,5 % och 30 % beroende på utbetald lön och vilken månad den har tjänats in. Det är väsentligt, för att premierna ska kunna bli korrekt beräknade, att lönen företaget betalar ut kan särrapporteras för den månad den intjänats. Det gäller särskilt sådan lön som tjänats in under lång tidsperiod och sedan utbetalas i en klumpsumma.

Månadsvis hantering av Avtalspension SAF-LO 2024

Det är enligt överenskommelsen redan 2020 mellan Svenskt Näringsliv och LO, som Avtalspension SAF-LO för arbetare ska övergå till månadsvis hantering från och med 2024. Fora ska realisera uppdraget att administrera arbetarpensionerna på månadsbasis och har därför måst upphandla och utveckla nya tekniska hjälpmedel. Från 2024 ska det vara möjligt med månadsvis pensionshantering.

För dig som Arbetsgivare innebär månadshanteringen att du behöver
märka upp dina anställda på nytt sätt i Foras rapporteringstjänst, samt varje månad därefter ska:

  • rapportera utbetald lön för varje anställd
  • få faktura på uträknade pensionspremier
  • betala premier enligt faktura

För Fora innebär det nytt sätt att hantera:

  • månadsvis lönerapporter för premieuträkning,
  • månadsvis fakturering av dig som arbetsgivare samt
  • månadsvis överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag.

Fora kommer att lansera månadshantering under första kvartalet 2024. På Foras hemsida finns mycket att läsa om vad som väntar här: Tolv är bättre än en - fora.se. På Foras hemsida finns också möjlighet att anmäla sig till informationswebbinar om förändringarna.