Hoppa till innehåll

Fora: möjlig återbetalning av avgifter för omställning

Pension och försäkring

21 november 2023

Via Fora sker återbetalning av överskjutande avgifter för Omställning. Företaget kan lugnt avvakta besked från Fora om vilken återbetalning som är aktuell.

Fora har ett uppdrag av Installatörsföretagen att administrera - ansökan om och utbetalning av - återbetalad avgift för omställning från Kammarkollegiet. Detta i de fall detta är aktuellt enligt lagen.

Installatörsföretagens medlemsföretag har omställningsförsäkringar för sina anställda via TRR och TSL. Därmed förväntas företaget ha rätt till återbetalning av vissa kostnader för Omställningsförsäkringarna. Det handlar om delar av avgiften till TRR och TSL, som företaget betalade för tiden oktober - december 2022

I lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd finns bestämmelser om ersättning till arbetsgivare för kostnader för Omställning. Det gäller avgifter som arbetsgivare har betalat till omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

För Installatörsföretagens medlemmar gäller detta de avgifter till TRR och TSL ni betalar via Fora.

Kammarkollegiet har fått uppdraget att betala ut fastställd ersättning, året efter det kalenderår som avgiften avser. Fora har i sin tur fått uppdraget av Installatörsföretagen att för medlemsföretagens räkning, sköta er ansökan och redovisa era kostnader. Fora tar därefter emot utbetald ersättning å företagens vägnar samt betalar ut ersättningen till er arbetsgivare.

Om ert företag uppfyllt alla krav för att omfattas av återbetalning, och är aktuellt för ersättning kommer ett beslutsbrev från Fora, med information om vad och när det utbetalas. Mer information finns på www.fora.se/ersattning