Hoppa till innehåll

Senaste Marknadsläget beskriver möjligheter i ett tufft läge

Rapport, Visa alla

05 oktober 2023

Nu släpper vi vår konjunkturrapport Marknadsläget för hösten 2023. Den beskriver hur höga räntor och en pressad bygg- och fastighetsmarknad skapar utmaningar i vår bransch. Men även hur energieffektivisering och effektstyrning skapar nya affärsmöjligheter.

Installationsvolymerna väntas minska 2023 och 2024 till följd av en negativ utveckling på byggmarknaden. Stigande materialpriser och omkostnader, höga räntor och fallande fastighetsvärden pressar bygg- och fastighetsmarknaden. Nedgången i bygginvesteringarna 2022 väntas tillta i styrka 2023 och i viss mån fortsätta även 2024.

Trots att det finns risker att hantera ges även möjligheter för den som agerar rätt. Det finns exempelvis en stark efterfrågan på tjänster som rör den stora energiomställningen som Sverige nu genomgår.

Möjligheter-Utmaningar-s5.jpg

Marknadsvolymer

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och underhåll förväntas minska med 15 procent under 2023 och ytterligare 3 procent 2024. Det här får direkt inverkan på installationsvolymen. Den sammanlagda installationsvolymen förväntas därför minska med 9 procent under 2023 och med ytterligare 2 procent 2024.

Marknadsvolymer-s5.jpg

Rapporten är uppdelad efter fyra teknikområden; el, ventilation, värme och sanitet samt kommunikation och säkerhet. För varje teknikområde ges en fördjupad bild av marknadsläget i olika geografiska områden och kundsegment.

Läs mer, ladda ner eller beställ hela rapporten

Rapporten finns inte bara för gratis nedladdning här utan snart även att beställa i print på IN Förlag