Hoppa till innehåll

Genomför en massiv utbyggnad av laddinfrastrukturen

Opinion

18 oktober 2023

Sverige behöver genomföra massiva investeringar i utbyggd laddinfrastruktur för nå klimatmålen. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka upp för dagens brist och takten måste öka.

- Sverige behöver genomföra massiva investeringar i utbyggd laddinfrastruktur för att vi ska kunna nå klimatmålen. Tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka upp för dagens brist och takten måste öka. Politiken måste våga sätta tuffa nationella mål, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen välkomnar att utredaren John Hassler lyfter fram detta i sin utredning om hur Sveriges klimatpolitik ska utvecklas utifrån de förändringar som har beslutats inom EU:s klimatlagstiftning Fit for 55.

- Installatörsföretagens medlemmar är centrala för att Sverige ska klara klimatomställningen. Om regeringen ger rätt styrmedel och snabbar upp tillståndsprocesserna så kan vi åstadkomma en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen, avslutar Ola Månsson.

Fakta:

I EU:s nya klimatpaket Fit for 55 finns målet att det ska vara möjligt att ladda en elbil var sjätte mil längs de större vägarna i Europa. Men enligt Trafikverket finns det i Sverige vita fläckar där det är glest mellan stolparna, huvudsakligen i Norrland.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/10/utredare-john-hassler-presenterar-sin-rapport-om-hur-sveriges-klimatpolitik-bor-utvecklas-baserat-pa-eus-nya-klimatlagstiftning-fit-for-551/