Hoppa till innehåll

Information om det nya Plåt- och Ventilationsavtalet

Avtalsrörelsen 2023

25 maj 2023

Plåt & Ventföretagen har tecknat ett nytt Plåt- och Ventilationsavtal med Byggnads. Avtalet löper från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025 och följer lönenivån enligt märket med 7,4 procent.

Under avtalsperioden ska det genomföras två lönerevisioner. Löneavtalet börjar gälla den 1 maj 2023.

Lönerevision 1

 • Lönerevisionsperiod 1 är den 1 maj 2023 till den 30 april 2024.
 • Löner höjs med 4,1 procent med avräkning för pensionsförmåner samt friskvård med totalt 0,27 procent.
 • Avsättning med ytterligare 0,2 procent till extra pensionsavsättning.
 • Friskvårdsbidrag utgår med 3000 kronor per kalenderår.
 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 8,20 kronor per timme alternativt 1 427 kr kronor per månad. Övriga yrkesgrupper justeras enligt tabell nedan.
 • Grundlön yrkesarbetare utges med 180,00 kronor per timme alternativt 31 320 kronor per månad. Övriga yrkesgrupper justeras enligt tabell nedan.
 • Multiplikator för ackordsprislistor är 63,22 procent för byggnadsplåt samt 40,15 procent för ventilation.

Lönerevision 2

 • Lönerevisionsperiod 2 är den l maj 2024 till den 30 april 2025.
 • Löner höjs med 3,3 procent.
 • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 7,30 kronor per timme alternativt 1 270 kronor per månad. Övriga yrkesgrupper justeras enligt tabell nedan.
 • Grundlön för yrkesarbetare utges med 187,30 kronor per timme alternativt 32 590 kronor per månad. Övriga yrkesgrupper justeras enligt tabell nedan.
 • Multiplikator för ackordsprislistor är 69,56 procent för byggnadsplåt samt 45,59 procent ventilation.

Avtalet innehåller därutöver ändringar gällande:

 • Frånvaroavdrag vid månadslön
 • Ackordsprislistor
 • Lägstalön för respektive yrkesgrupp samt höjning av utgående löner
 • Sjuklön vid månadslön
 • Restidsersättningar
 • Friskvård

Mer information om vad det nya avtalet innehåller hinner du på sidan Plåt- och ventilationsavtalet.