Hoppa till innehåll

Vårbudgeten: större utbildningssatsningar krävs

Opinion

17 april 2023

Regeringen aviserar i vårbudgeten att de utökar antalet platser i yrkesutbildningen. Detta för att förbättra kompetensförsörjningen och att arbetssökande ska hitta fler vägar in i yrkeslivet och få en anställning.

Installationsbranschen består av företag som möjliggör den omställning som samhället står inför. Men för att klara den nödvändiga energiomställningen behövs fler installatörer men även möjlighet att lära om och lära nytt.

- I rådande kostnadsläge saknar vi förslag på energieffektiviserande åtgärder. Att bygga ut rot och avdraget för grön teknik och fokusera på energieffektivisering vore bra insatser för Sveriges energiförsörjning, det säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

- Det är positivt att regeringen vill stärka yrkesutbildningen. Vi har stora kompetensbehov inom installationsbranschen, så att fler utbildningar kan starta är ett steg i rätt riktning. Däremot vill vi understryka behovet av större satsningar inom såväl yrkeshögskolan som yrkesvux, för att våra medlemmar ska klara kompetensutmaningen, säger Ola Månsson.

- För att klara klimatomställningen måste kompetensförsörjningen förbättras i Sverige. Idag saknas det 28 000 installatörer och behovet ökar eftersom samhället ska elektrifieras. Installatörsföretagen efterlyser en kraftfull investering i utbildningar till yrken som efterfrågas av arbetsgivarna. Att avskaffa branschskoleförsöket är i det sammanhanget fundamentalt feltänkt, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.