Hoppa till innehåll

Planera årets sommarsemester

Arbetsgivarfrågor

12 april 2023

Enligt semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att lägga ut semester under semesteråret. Särskilda regler gäller för sommarens huvudsemester. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att alla får sin semesterledighet enligt gällande regelverk.

Nu är det dags att hantera sommarens fyra veckors huvudsemester. Om inte annat avtalats ska fyra veckor läggas ut under juni, juli och augusti. Informera medarbetarna om företaget avser att stänga hela eller delar av verksamheten under semesterperioden juni till augusti. Be de anställda komma in med önskemål om sommarsemester. Fråga även om de avser att ta ut tidigare sparade dagar.

Lag och avtal

Rent formellt säger semesterlagen att förläggningen av huvudsemestern ska förhandlas lokalt i enlighet med MBL 11 § en så kallad primärförhandling. På många företag hanteras detta emellertid genom samråd direkt mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. För att se de specifika reglerna för de olika kollektivavtalen se länken nedan.

Om det inte går att komma överens om förläggningen av semestern bestämmer arbetsgivaren. I det fallet ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om semesterns förläggning minst två månader innan ledighetens början eller, om det finns särskilda skäl, senare.

Mer information

Mer information om semester hittar du här på vår webbplats under Semester, samt i respektive kollektivavtal.