Hoppa till innehåll

Skolministern besökte INSU

Utbildning

17 mars 2023

Skolminister Lotta Edholm (L) besökte nyligen Installatörsföretagens branschskola INSU i Katrineholm. Intresset för hur branschen själv har tagit ansvar för att starta egna yrkesutbildningar är stort inom politiken.

Skolministern fick en ingående presentation om INSU:s utbildningar och verksamhet. IN:s budskap till Lotta Edholm var att det är dags att förbättra yrkesutbildningarnas kvalitet och även stärka lärlingssystemet.

- Det saknas 28 000 elektriker och VVS-montörer. Dessa yrkesgrupper är helt centrala för att Sverige ska klara klimatomställningen. Branschen tar ett stort ansvar för att förbättra kompetensförsörjning och kvalitet genom att driva egna utbildningsbolag. Men det krävs två för att dansa tango. Politikerna måste stärka gymnasiernas yrkesprogram och skapa ett bättre lärlingssystem, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.

Just nu arbetar Utbildningsdepartementet med att se över hur den gymnasiala yrkesskolan kan utformas i nära samverkan med näringslivet. Installatörsföretagen arbetar därför med att komma med kloka idéer på hur den kopplingen kan förbättras.

- Yrkesprogrammen i Sverige har länge varit styvmoderligt behandlade och därför råder det en stor brist på välutbildade hantverkare. Den nya regeringen har en gyllene chans att förbättra yrkesprogrammens kvalitet och status, avslutar Andreas Åström.