Hoppa till innehåll

Så kan yrkeshögskolan skräddarsy utbildningar

Utbildning

10 mars 2023

För första gången publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) en samlad bild av kompetensbehovet i installationsbranschen. Analysen berör bland annat behovet av VVS-ingenjörer, elkonstruktörer och solenergitekniker. Rapporten belyser även de utmaningar som branschens yrkeshögskoleutbildningar står inför.

Omvärldsanalysen är ett viktigt verktyg för MYH när det gäller att avgöra vilka utbildningar som ska beviljas och information för utbildningsanordnare om kompetensbehoven i branschen. Den ger en god bild av hur nuläget ser ut på yrkeshögskolan och beskriver branschen på ett tydligt sätt.

- Analysen visar tydligt hur installationsföretagen får en allt större och viktigare roll i samhället. Behovet av fler kunniga medarbetare i branschen är stort och ökar i takt med en utbredd elektrifiering och energieffektivisering. Rapporten ger MYH möjlighet att ännu bättre kunna skräddarsy utbudet av installationsutbildningar för branschen, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.

Rapporten visar att det startas fler installationsutbildningar i jämförelse med många andra branscher. Men endast varannan installationsutbildning får starta, vilket är för lågt sett till samhällets efterfrågan av installationstjänster.

- Den snabba teknikutvecklingen och behovet av nya medarbetare ställer höga krav på samhällets förmåga att kompetensförsörja installationsbranschen. Här behövs än starkare insatser från regering och riksdag, avslutar Joel Andersson, expert kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen arbetar kontinuerligt för att förbättra branschens kompetensförsörjning. Vårt välutvecklade samarbete med MYH är ett viktigt led i det arbetet.

Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan