Hoppa till innehåll

Marknadsläget våren 2023: Svag konjunktur men möjligheter med grön omställning

Rapport

27 mars 2023

Idag släpper vi vår konjunkturrapport Marknadsläget för våren 2023. Den beskriver hur ekonomisk oro och svag konjunktur skapar utmaningar i vår bransch. Men även hur den gröna omställningen skapar nya möjligheter.

Både stigande priser, höga räntor och fallande bostadspriser har lett till en stor osäkerhet inom byggsektorn. Under 2022 bromsade bygginvesteringarna in kraftigt och under 2023 är prognosen att inbromsningen fortsätter. Det innebär att installationsvolymerna påverkas negativt och kommer att sjunka under 2023.

Installationsvolymen förväntas minska med 6 procent under 2023 men öka med 3 procent under 2024. Kylinstallationer och kommunikation/säkerhetsinstallationer förväntas öka med 2 - 3 procent under 2023, medan installationer inom ventilation, värme och sanitet samt el förväntas minska. Minskningen förväntas vara mest påtaglig inom ventilation med en minskning på 13 procent, följt av en minskning på 11 procent för installationer inom värme och sanitet.

Trots stora utmaningar finns också positiva tecken i vårens rapport, särskilt i Norrland där den gröna omställningen bidrar till tillväxt och investeringar vad gäller bland annat solceller och laddpunkter.

Marknadsläget-utmaningar-möjligheter vt23.PNG

Rapporten är uppdelad efter fyra teknikområden; el, ventilation, värme och sanitet samt kommunikation och säkerhet. För varje teknikområde ges en fördjupad bild av marknadsläget i olika geografiska områden och kundsegment.

Ladda ner eller beställ hela rapporten