Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen har växlat yrkanden för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet

Avtalsrörelsen 2023

10 mars 2023

Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med Seko och Svenska Elektrikerförbundet. Det nya Larm- och Säkerhetsteknikavtalet ska vara på plats den 1 juni 2023.

Bild, från vänster: Michael Benthin (Svenska Elektrikerförbundet), Mattias Theliander (Seko), Henrik Junzell och Emelle Thunholm (Installatörsföretagen.

Årets avtalsrörelse präglas av en ökande inflation, krig i vårt närområde samt skenande el- och drivmedelspriser. Svensk ekonomi väntas krympa med 0,8 procent i år enligt EU-kommissionens prognoser, varslen ökar och Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i lågkonjunktur som förväntas pågå ända till 2025.

- I den osäkra omvärld som präglar vår bransch är det särskilt viktigt med starka kollektivavtal som ökar företagens attraktivitet och konkurrenskraft. Årets avtalsförhandlingar kräver att alla parter tar ansvar för det, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett relativt ungt kollektivavtal, som tillsammans med parterna, utvecklas och förfinas i varje avtalsrörelse.

- Vi behöver fortsätta arbeta för att ge branschen rätt förutsättningar att utvecklas, vara lönsam och samtidigt bli ännu bättre på att behålla duktiga medarbetare. Det är därför viktigt att Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett verksamhetsnära och individanpassat kollektivavtal, säger Emelle Thunholm, avtalsansvarig för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet hos Installatörsföretagen.

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår Installatörsföretagen från att parterna följer det så kallade märket.

Installatörsföretagen förhandlar fram det nya Larm- och Säkerhetsteknikavtalet tillsammans med Seko och Svenska Elektrikerförbundet och ska vara på plats den 1 juni 2023.

Läs våra yrkanden i sin helhet här.

Läs mer om avtalsrörelsen på www.in.se/avtal2023.

Så här håller du dig uppdaterad under avtalsrörelsen.