Hoppa till innehåll

Hängavtal - förhandlingar pågår

Avtalsrörelsen 2023

27 mars 2023

Avtalskrav har växlats rörande de avtal som vi på Installatörsföretagen tecknar centrala hängavtal mot. Förhandlingarna mellan parterna i avtalen pågår för fullt.

Förutom våra egna kollektivavtal tecknar vi på Installatörsföretagen även flera centrala hängavtal för våra medlemsföretag. Samtliga av dessa centrala hängavtal omförhandlas nu under våren. Vi samlar information om statusen för de centrala hängavtalen här.

Plåt- och Ventilationsavtalet

Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2023. Förhandlingar mellan Plåt & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetarförbundet, vilka är de parter som tecknar detta avtal pågår. Parternas yrkanden hittar du via länken ovan.

Mer information kring förhandlingarna finns på Plåt & Ventföretagens avtalswebb

Seko-Telekomavtalet

På detta avtalsområde pågår förhandlingar mellan parterna i Telekomavtalet. När det avtalet är på plats inleder Installatörsföretagen och Seko förhandlingar kring det centrala hängavtalet. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2023.

Butiks-/Detaljhandelsavtalet

Förhandlingarna mellan parterna i detta avtal, dvs Svensk Handel och Handels, pågår för närvarande. Installatörsföretagen tecknar nya hängavtal när dessa förhandlingar är klara och ett nytt avtal finns på plats. Nu gällande avtal för Installatörsföretagens medlemsföretag är uppsagt men löper vidare till dess nytt avtal finns.

Mer information kring förhandlingarna finns på Svensk Handels avtalswebb

Lageravtalet

Förhandlingarna mellan parterna i detta avtal, dvs Teknikgrossisternas arbetsgivarförening (TGA) och Handels, pågår för närvarande. Installatörsföretagen tecknar nya hängavtal när dessa förhandlingar är klara och ett nytt avtal finns på plats. Nu gällande avtal för Installatörsföretagens medlemsföretag är uppsagt men löper vidare till dess nytt avtal finns.