Hoppa till innehåll

Butiks-/detaljhandelsavtalet för Installationsbranschen kommer också att omförhandlas

Arbetsgivarfrågor

14 mars 2023

Installatörsföretagen tecknar nytt Butiksavtal med Handels, när handeln dvs Svensk Handel och Handels är klara med sina nya kollektivavtal. Nu gällande avtal för INs företag är uppsagt men löper vidare till dess nytt avtal finns.

Installatörsföretagen tecknar hängavtal på Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel (SH) och Handelsanställdas förbund (HAF) för de företag inom Installationsbranschen som har viss butiksverksamhet som komplement i sin ordinarie Installationsverksamhet.

Installatörsföretagens hängavtal är likalydande det avtal Svensk Handel och Handels träffar. Förhandlingar pågår för närvarande på detaljhandelns område efter att parterna SH och HAF växlade yrkanden redan 31 januari.

Det nu gällande Butiks-/detaljhandelsavtalet för Installationsbranschen löper ut den 31 mars men kommer säkerligen att prolongeras dvs förlängas till dess Installatörsföretagen och Handels kunnat teckna ett nytt Hängavtal.

Vilka frågor diskuterar parterna inom Handeln?

Grundläggande är att märket värnas. Så här skriver arbetsgivarna på Svensk Handel;

” I snart 26 år har kollektivavtalen som träffas mellan parterna inom industrin varit kostnads normerande för arbetsmarknaden. Industrins parter sätter ”märket” för löneökningstakten även i övriga branscher. Den svenska konkurrenskraften är utgångspunkten i förhandlingarna.”

Svensk Handel har bl.a. framställt önskemål om:

  • Oförändrade ingångslöner. (Med ingångslön avses den lägsta lön en arbetsgivare måste betala till en nyanställd. )
  • Bättre möjligheter till löneutveckling genom att fördela en del av det totala löneutrymmet individuellt. Möjlighet till lönekarriär.
  • Bemanningsmöjligheter anpassade efter branschens förutsättningar. Handeln är en bransch i ständig förändring, och med högt utvecklingstempo. Möjligheterna att bemanna verksamheterna på ett ändamålsenligt sätt av avgörande betydelse för handelns företag enligt Svensk Handel.

Handelsanställdas förbund vill bland annat:

  • höja lönerna inklusive lägst-lönerna samt förbättra ob- och andra tillägg.
  • stärka rätten till heltid och stoppa hyvling av arbetstiden för anställd samt,
  • förbättra möjligheterna till vissa typer av ledighet under anställning

När ett nytt Detaljhandelsavtal är klart, och när ett nytt Lageravtal träffats mellan Teknikgrossisterna och Handels kommer vi på Installatörsföretagen göra allt i vår makt för att även säkerställa våra Hängavtal.

Mer information kommer.