Hoppa till innehåll

Verktyg och stöd – kommunikations- & säkerhetsteknik

Data/Tele

08 februari 2023

Du vet väl att det ingår en rad verktyg och aktiviteter i ditt medlemskap hos Installatörsföretagen? De är tänkta att stödja och underlätta för dig som driver verksamhet inom kommunikations- och säkerhetsteknik. Här presenterar vi ett axplock.

Rådgivning och verktyg

I ditt medlemskap ingår teknisk- och juridiskrådgivning samt inbjudan till en mängd seminarier, informationsmöten, mässor, med mera. På hemsidan finns även en mängd information samt beräkningsverktyg, mallar och guider. Du hittar informationen här.

Nyhetsbrev

Vi skickar även ut ett nyhetsbrev fyra gånger/år med information om vad som händer på marknaden. Önskar du eller någon kollega få nyhetsbrevet maila kontaktuppgifter till joakim.carlsson@in.se.

Teleutskottet

Inom Installatörsföretagen finns ett Teleutskott bestående av medlemsföretag som är verksamma inom området kommunikations- och säkerhetsteknik. Utskottet besvarar remisser och fångar upp önskemål och synpunkter från medlemmar samt bevakar marknadsutveckling. Detta utskott arbetar även aktivt för att utveckla branschen och har i år 3st områden man kommer att fokusera på:

  • Digitala Hjälpmedel,
  • Kompetensförsörjning,
  • Affärsutveckling.

Tidigare år har utskottet varit med och tagit fram rapporten ”Dubbelt upp” om branschens utveckling 2020-2025.

Har ni önskemål om frågor vi ska driva eller förslag på branschutveckling, kontakta Teleutskottet. Ni hittar deltagarna här.

Rabatter och branschlitteratur

Dessutom erhåller du via IN Förlag rabatt på både standarder, handböcker och branschregler samt andra produkter. Där hittar du även hjälpmedel och aktuella dokument du behöver i din vardag. Exempelvis handbok 459 SBF 110:8 samt kontrolljournaler. Till IN Förlag

IN Rabatt ger dig rabatt på allt från kontorsmateriel till försäkringar och bilar samt drivmedel men även på certifieringar. Till IN Rabatt

Hos INSU får du rabatterad utbildning inom området samt möjlighet till fortbildning inom befintligt område. Till INSU

Övrigt

Vi medverkar även i en mängd grupperingar för att påverka branschens utveckling. Bland annat Svensk Elstandard SEK s tekniska kommittéer, svenska brandskyddsföreningen SBF s regelgrupp och tolkningsgrupp, AMA, europeiska installatörsorganisationen EuropeOn, m.fl. Därigenom besvarar även en mängd remiser inom området samt kan vara med och påverka kommande regler, lagar och standarder.