Hoppa till innehåll

Pensionsnytt från IN januari 2023

Pension och försäkring

06 februari 2023

Från och med 1 januari 2023 har anställda rätt att jobba kvar till 69 år. Den så kallade LAS-åldern höjs vid årsskiftet. En anställd har från och med 1 januari 2023 rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då arbetstagaren fyller 69 år. Efter den födelsedagen upphör kravet på sakliga skäl för arbetsgivarens uppsägning och andra regler gäller vid uppsägning.

ITP- för tjänstemän

Premierabatt och vad gäller för tiotaggare

När du fått företagets faktura för tjänstemännens pensioner för januari 2023 så ser du effekten av Alectas premiesänkning för ITP.

Läs mer här om premierabatterna och hur det kan vara i olika situationer Premier | Alecta

Justering av slutålder i pensionsplanen

Vid årsskiftet förändrades ITP-avtalet på några punkter.

Du som arbetsgivare ska betala pensionspremie ett år till, för den som omfattas av ITP-1 plane. Samtidigt införs där ett lönetak på pensionsmedförande lön. För den förmånsbaserade planen ITP-2 sker ingen förändring utan premieinbetalningarna avslutas månaden innan den anställde fyller 65

Däremot förlängs möjligheten att erhålla sjukpension från ITP för alla tjänstemän.

  • Anställda med ITP 1 får inbetalningar till 66 år.
  • Ett lönetak på 30 inkomstbasbelopp införs i ITP 1
  • Rätten till ITP Sjukpension förlängs till 66 år, både inom ITP 1 och ITP 2.

Här kan du läsa hos Collectum om hur detta påverkar rapporteringen

Du som arbetsgivare kan komma överens med en anställd om att betala extra premier till ITP 1, eller till ITPK för den som omfattas av ITP 2-planen. Ni kan välja att betala en engångspremie och/eller löpande premier. Läs mer här

Flexibla pensionsvägar gynnar både arbetsgivaren och tjänstemannen

På Alectas webb kan du läsa mer om hur Jobbonärer, motverkar kompetensbrist men kostar trots samma lön som kollegan med lägre ålder.

Moderna arbetsgivare har allt att vinna på mer flexibla pensionsvägar | Alecta

ASL - för arbetare

Intjänandeåldern sänks till 22 år för inkomståret 2023. Anställda arbetare börjar alltså tjäna in pensionspremier ytterligare ett år tidigare från och med i år. Komplettera via ”Mina sidor” hos Fora för att undvika stora kompletteringsinbetalningar när slutlig lönesumma ska rapporteras.

Månadshantering

2021 gjorde Svenskt Näringsliv, LO och PTK en överenskommelse som bland annat kommer påverka hanteringen av premierna till Avtalspension SAF-LO. Den innebär en övergång till månatlig lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier via FORA. Denna stora omställning påverkar drygt 230 000 arbetsgivare samt cirka 4 miljoner individer.

FORA arbetar intensivt med att skapa förutsättningar för en korrekt och säker hantering av den nya månatliga hanteringen. Och kommer, på samma sätt som tidigare, att informera dig som arbetsgivare direkt om vad du ska göra för att sköta pensionspremieinbetalningarna enligt avtal.

Basbeloppen för 2023

Hos Avtalat kan du läsa om arbetsgivaravgift och basbeloppen för 2023 och om hur de påverkar företagets kostnader för pensioner och försäkringar här

Webbinar för dig som arbetsgivare – Avtalat bjuder in

Avtalat (den partsgemensamma informationstjänsten för kollektivavtalade pensioner och försäkringar) har en ny typ av webbinarium som heter Pensionsnytt. Tjänsten är till för dig som arbetsgivare.

Där tar Avtalat upp nyheter inom både kollektivavtalad pension och försäkring samt nyheter i det allmänna systemet och annan omvärldsspaning.

Webinarierna ges ungefär varannan månad. Nästa tillfälle är den 1 mars 2023.Här hittar du information och anmälningsmöjlighet på Avtalats webb