Hoppa till innehåll

Elsäkerhetsverket granskar laddstationer från Easee

Elsäkerhet

07 februari 2023

Elsäkerhetsverket genomför just nu marknadskontroll mot den storsäljande laddboxen Easee Home. De menar att den saknar jordfelsbrytare och tillräckligt DC-skydd. Elsäkerhetsverket kommer inom kort att fatta beslut som eventuellt kan innebära ett försäljningsförbud. Det här behöver du som installatör känna till.

Många medlemsföretag i Installatörsföretagen har sålt och installerat laddboxar från företaget Easee. Elsäkerhetsverket, som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av elektriska produkter, genomför just nu ett marknadskontrollsärende mot företaget.

Med tanke på det stora antalet laddboxar som har sålts och installerats samt den mediala uppmärksamhet som detta ärende har fått, kommer vi på Installatörsföretagen att bevaka detta noga.

Inget beslut är fattat

Ännu har inget myndighetsbeslut fattats. Det finns alltså inget formellt försäljningsförbud på laddboxar från Easee.

Easee har den 13/2 inkommit med ett yttrande till Elsäkerhetsverket. Detta yttrande har Installatörsföretagen tagit del av och granskat. Elsäkerhetsverket kommer nu att handlägga ärendet färdigt och fatta beslut. Detta beslut förväntas komma inom den närmaste tiden.

Medlemsföretag som behöver juridisk rådgivning kopplad till den här frågan är välkomna att kontakta Installatörsföretagens entreprenadrättsrådgivning som du hittar längre ner på sidan.

Vi kommer att återkomma med mer information så snart sådan finns tillgänglig.

Entreprenadjuridik

Vi svarar på dina frågor inom entreprenadjuridik. Kontakta oss för rådgivning på +46 8 762 76 00 (tonval 2).