Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen har växlat yrkanden för Tjänstemannaavtalet

Avtalsrörelsen 2023

22 februari 2023

Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det nya Tjänstemannaavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023.

Årets avtalsrörelse präglas av en ökande inflation, krig i vårt närområde samt skenande el- och drivmedelspriser. Svensk ekonomi väntas krympa med 0,8 procent i år enligt EU-kommissionens prognoser, varslen ökar och Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i lågkonjunktur som förväntas pågå ända till 2025.

– Bygginvesteringarna bedöms minska med 10 procent bara i år. Det kommer att få konsekvenser för våra företag. Vi ser redan varsel i branschen, inte minst bland tjänstemän. De är samtidigt en otroligt viktig resurs för företagen med sitt ledarskap i tuffare tider. Årets avtalsförhandlingar kräver att parterna tar ansvar för sysselsättningen och bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Avtalsperioden som följde efter 2020 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har arbetat tillsammans i ett flertal arbetsgrupper och bland annat tagit fram nytt stödmaterial inför lönerevisionen.

– Vi behöver fortsätta arbeta för att ge branschen rätt förutsättningar att utvecklas, vara lönsam och samtidigt bli ännu bättre på att behålla duktiga tjänstemän i våra företag. Det är viktigt att Tjänstemannaavtalet är ett individanpassat och verksamhetsnära kollektivavtal. Vi yrkar bland att avtalet tillförs en regel om att tjänstemän med kortare anställning än tre månader ska kompenseras med semesterersättning i stället för semesterledighet, säger Evelina Kassberg, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet hos Installatörsföretagen.

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår Installatörsföretagen från att parterna följer det så kallade märket. Principen om sifferlösa avtal ska respekteras för Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal.

Tjänstemannaavtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen och ska vara på plats den 1 maj 2023.

Läs yrkanden i sin helhet här.

Läs mer om avtalsrörelsen på www.in.se/avtal2023.

Så här håller du dig uppdaterad under avtalsrörelsen.