Hoppa till innehåll

Årets lönerevision för Ledarna

Arbetsgivarfrågor

07 februari 2023

Löneavtalet som Installatörsföretagen har med Ledarna är ett så kallat processlöneavtal. Det bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya lönen gälla från och med 1 april.

Lönerevisionen för tjänstemän som är medlemmar hos Ledarna börjar nu. Det innebär att medlemmar hos Ledarna ska ha sin lönedialog och lönerevision på det vis som fastställs i Tjänstemannaavtalets bilaga 1, alternativt vad de lokala parterna har kommit överens om. Förslag om ny lön ska lämnas till Ledarna senast den 1 mars 2022.

Mer information om Ledaravtalet och stödmaterial för att underlätta arbetet för lönesättande chefer hittar du här.