Hoppa till innehåll

Uppdaterad: Här är energisatsningarna som skapar affärsmöjligheter

Aktuellt

22 december 2022

Från årsskiftet gäller flera nya regler som är bra att känna till för dig som installatör. Det är förändringar som Installatörsföretagen kämpat för, och som skapar bra affärsmöjligheter för branschen och skyndar på Sveriges energiomställning.

Höjt solcellsbidrag

Stödet för installation av solceller höjs från 15 till 20 procent. Det ger fler hushåll möjlighet att installera solceller, vilket i sin tur kan leda till ökad produktion av förnybar el. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Ökat stöd för energieffektivisering i småhus

Avdraget för energieffektivisering i småhus förändras för att motverka att småhus värms upp med direktverkande el eller gas. Genom renovering eller byte av uppvärmningskälla ska hushållen få det lättare att klara de stigande elpriserna och bidra till ökad försörjningstrygghet. Regeringen anslår 379 miljoner kronor för detta under 2023 och inkluderar då ett ekonomiskt investeringsbidrag.

Utökat anslag för laddinfrastruktur

När transportsystemet ställer om till eldrift behöver infrastrukturen hänga med. Därför satsar regeringen på förbättrad tillgänglighet och ökad laddkapacitet för elbilar och tunga transporter i hela landet. Även laddinfrastrukturen i hamnar och på kajer kommer byggas ut då de spelar en viktig roll som nav för elektrifiering av flera trafikslag. Totalt satsas 1,1 miljarder kronor under 2023 på detta, en ökning med 500 miljoner kronor jämfört med 2022.

Sverige driver energifrågorna i EU

Från årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Av Sveriges fem prioriterade områden är ett att påskynda den gröna omställningen. EU behöver göra sig oberoende av ryska fossila bränslen för att komma till bukt med höga energipriser, osäker energiförsörjning, såväl som osäker materialförsörjning. En ökad takt på energiomställningen är en förutsättning för att unionen ska nå klimatmålen.

.

I en tidigare version av denna text angavs felaktig tidpunkt för den ändring i ellagen som gör det möjligt att dela energi mellan fastigheter. Rätt datum ska vara den 1 januari 2022.