Hoppa till innehåll

Cementas tillstånd: förutsättning för fortsatt klimatomställning

Opinion

13 december 2022

Installatörsföretagen välkomnar Mark-och miljödomstolens godkännande av Cementas ansökan om ytterligare fyra år av kalkbrytning i Slite. Ett stopp i kalkbrytningen hade fått stor inverkan på installationssektorn, samhällsekonomin, och för Sveriges klimatambitioner.

Cement utgör fortfarande en viktig insatsvara i en rad samhällsviktiga projekt som bostadsbyggande, utbyggnad av vindkraftverk, solcellsparker och vid satsningar på laddinfrastruktur.

— Våra medlemmar är leverantörer av det klimatsmarta samhället. Det arbetet skulle försvåras vid ett cementstopp. Installatörer arbetar dagligen med att ställa om energisystem, elektrifiera och effektivisera vår energianvändning. Det är projekt som skapar stor miljönytta på sikt och som behöver rulla vidare, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Skulle cementkrisen blivit verklighet hade installationsvolymerna påverkats kraftigt. Enligt Installatörsföretagens konsekvensanalys skulle ett cementstopp orsaka ett bortfall på drygt 22,5 miljarder kronor under 2023.

— Även om vi är glada idag så behöver cementkrisen få en långsiktig lösning. Vi kan inte ha en ordning där samhällsviktiga insatsvaror riskerar att försvinna från en dag till en annan. Tillståndsprocesserna behöver bli mer förutsägbara, säger Ola Månsson.