Hoppa till innehåll

Världstoalettdagen för en säkrare framtid

Lönsamhet & företagande

17 november 2022

Den 19 november är det den officiella Världstoalettdagen, dagen då vi lyfter vikten av och ökar medvetandet kring säker sanitet. Nära 2,4 miljarder människor saknar idag tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Det är över hälften av alla människor i låginkomstländerna.

Så här kan en enkel toalett inne i skogen se ut. Foto: Colourbox

Mänskligt avfall sprider dödliga sjukdomar, smutsar ner miljön och förorenar dricksvattnet. Varje år dör miljontals människor, de flesta barn under fem år, på grund av avsaknad av rent vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien.

Nära 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en ordentlig toalett eller latrin. Det är över hälften av alla människor i låginkomstländerna. Människor tvingas att använda öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket gör att de små vattenresurser som finns förorenas och sjukdomar sprids.

Många kvinnor också för fara när deras säkerhet och hygien påverkas. För barn i utvecklingsländer, då framförallt flickor, är avsaknaden av toaletter och rent vatten även ett hinder för att få en utbildning som skulle kunna ta dem ur slummen.

Rent vatten räddar liv

Toaletter med fungerande sanitetssystem räddar liv och vi vill därför belysa det viktiga arbete som branschen utför för att lyfta människors levnadsstandard – inget modernt samhälle skulle fungera utan de funktioner som vår bransch levererar.

- Vatten och säker sanitet har största betydelse för människors hälsa, trygghet och livskvalitet. Att leva utan rent vatten och toaletter skulle vara en otänkbarhet för de flesta av oss, men är en realitet för en alltför stor del av världens befolkning. Installationsbranschen med vvs-montörer i fokus, gör ett otroligt viktigt arbete för att säkerställa dessa rättigheter som borde vara en självklarhet för alla, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Varje år dödar sjukdomar orsakade av smutsigt vatten fler människor än alla former av våld – inklusive krig. Och varje dag dör 800 barn i di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av bri­s­tande san­itet och smut­sigt vat­ten. Med till­gång till rent vat­ten och säker san­itet kan många liv räddas, dödsfall orsakade av diarrésjukdomar skulle då exempelvis minska med 28 procent.

Fakta: Världstoalettdagen

Världstoalettdagen, eller World toilet day, är en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter. Dagen instiftades 2001 för öka den globala medvetenheten om den dagliga kampen för säker och rätt hygien.

För att uppfylla de globala målen ska alla människor ha tillgång till rent vatten, toaletter och god hygien före år 2030. Men i nu­varande takt kom­mer alla män­niskor i världens fat­ti­gaste län­der ha till­gång till toalett först år 2109.