Hoppa till innehåll

Kurs: Tjänstemannaavtalet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

06 oktober 2022

Vill du öka dina kunskaper om Tjänstemannaavtalet och tjänstemannarelaterade frågor? Vi vill tipsa om att Installatörsföretagen håller kurs i Tjänstemannaavtalet - via INSU - den 21 och 22 november.

Kursinnehåll

Installatörsföretagen går igenom Tjänstemannaavtalet, dess bilagor och relevant arbetsrättslig lagstiftning ur ett arbetsgivarperspektiv. Dessutom kommer vi göra dig bekant med de stödfunktioner som finns och de hjälpmedel som Installatörsföretagen erbjuder.

Fokus i kursen ligger på villkoren i Tjänstemannaavtalet och relevant arbetsrättslig lagstiftning. Vi kommer bland annat gå igenom vad som gäller när ett anställningsavtal ingås och avslutas, vilka anställningsformer som finns, regler kring kvittning och lönekrav samt gränsdragningen mellan arbetare och tjänstemän.

Kursen hålls under två halvdagar den 21 och 22 november.

Kursen är bara för företag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

Läs mer och boka hos INSU