Hoppa till innehåll

Förslag: Så ger yrkesvux fler jobb och bättre integration

Opinion

28 oktober 2022

Idag presenteras ett förslag på hur vi kan få en bättre yrkesvuxutbildning som kan bidra till fler jobb och bättre integration. Rapporten är en del av det reformarbete som bland andra Installatörsföretagen arbetat med under många år. Det är också den del av arbetet som har störst betydelse för våra medlemmar.

Idag saknar var tredje 20-åring en gymnasieexamen samtidigt som många elever som läser ett högskoleförberedande program inte studerar vidare. Då är det problematiskt att kommunerna inte använder en stor del av det riktade statsbidraget som är avsatt för yrkesvux. Pengar motsvarande 12 000 yrkesvuxplatser skickas tillbaka till staten. Dessa platser skulle kunna halvera yrkesutbildningsskulden på 10 års sikt och underlätta företagens kompetensförsörjning.

– Den rapport som Svenskt Näringsliv presenterade idag är en stor framgång för det långsiktiga lobbyarbete vi har bedrivit från Installatörsföretagen. Yrkesvux måste utvecklas till ett system som svarar mot de behov våra medlemsföretag har, säger Pär Lundström, Senior rådgivare Näringspolitik och kompetensförsörjning.

Rapporten är den del av Installatörsföretagens reformarbete som har störst betydelse för våra medlemmar när det gäller att få in kvinnor och personer med erfarenheter som bidrar till att vi kan infria våra mål för 2030.

– Det är också glädjande att konstatera att det förslag till ett riktig lärlingssystem för vuxna som vi arbetade fram 2017 nu också är Svenskt Näringslivs förslag, säger Pär Lundström.

Läs mer, se webbinarium och ladda ner rapporten här