Hoppa till innehåll

Inkludera energieffektivisering i elstödet

Opinion, Visa alla

12 september 2022

Energieffektivisering är nyckeln till att långsiktigt sänka elnotan. Det är budskapet som vi har uppvaktat Svenska kraftnät med, när de nu utreder hur konsumenter och företag ska kompenseras vid höga elpriser.

Diskussionen om hur hushåll och företag ska kompenseras för de höga elpriserna är intensiv. Uppemot 90 miljarder kronor har ställts till förfogande, via Svenska kraftnäts intäkter.

– Vi har tagit initiativ till en dialog med Svenska kraftnät om att inkludera energieffektiviserande investeringar när de nu utreder hur detta enorma belopp ska fördelas. Rena kontantstöd lindrar endast för stunden, vi måste se till att kapa elnotan långsiktigt, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Svenska kraftnät tilldelas intäkter från överbelastning utifrån de prisskillnader som uppstår mellan svenska elområden, samt mellan svenska och angränsande elområden. Sedan en tid tillbaka har inflödet av intäkter från överbelastning varit exceptionellt högt på grund av de prisskillnader som för närvarande råder mellan norra och södra Sverige.

I augusti fick Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram förslag för hur dessa vinster på uppemot 90 miljarder kronor ska kunna användas till bland annat nödåtgärder som kan komma konsumenter och företag till del.

Installatörsföretagen har försett myndigheten med flera förslag som ger långsiktig effekt på elkostnaden. Gemensamt för dessa är att uppmuntra till att investera i åtgärder som minskar energianvändningen.