Hoppa till innehåll

Beviljad ”trygghetspension” innebär att anställningen kan avslutas

Arbetsgivarfrågor

01 september 2022

Den nya så kallade trygghetspensionen kan beviljas från den 1 september 2022. Då ställs lägre krav på sjukskrivna äldre i förvärvsarbetande ålder, dvs den som har fem eller färre möjliga år till pension. Det blir lättare få sjukersättning. Ersätts långvarig sjukskrivning med sjukersättning för 60-plussare kan anställningen avslutas.

Riksdagen har lagstiftat om den så kallade trygghetspensionen, från den 1 september 2022. Detta innebär att lägre rehabiliterings- och omställningskrav ställs på äldre (60 år och äldre) vid bedömning av rätten till sjukersättning. Detta kan medföra att Försäkringskassan på egen hand beslutar om att byta sjukpenning mot sjukersättning i enlighet med de nya reglerna för långtidssjukskrivna. Som arbetsgivare bör du vara observant.

När rätten till sjukersättning för anställda som nått viss ålder - för närvarande 60 år - ska prövas innebär lagändringen att det ska bortses från arbetsförmågan i arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. I stället ska arbetsförmåga bedömas i förhållande till arbete som den anställde haft erfarenhet av de senaste femton åren.

Det kan alltså vara Försäkringskassan, som beslutar om att byta ut sjukpenning till sjukersättning för en anställd som har fem eller färre år kvar till den tidpunkt då sjukersättningen (tidigare förtidspension) som längst kan ges.

Eller så kan den anställde själv ansöka om ”Trygghetspension” dvs sjukersättning utifrån de nya mer generösa villkoren.

Avslutad anställning vid beslut om sjukersättning

Så snart arbetsgivaren fått kännedom om beslut om hel sjukersättning kan arbetsgivaren enligt 4 b § Lagen om anställningsskydd (LAS) meddela arbetstagaren skriftligen att anställningen kommer att avslutas. Reglerna om krav på saklig grund för uppsägning gäller inte i denna situation.

Med lagändringarna förväntas Försäkringskassan genomföra utbyte av sjukpenning till sjukersättning för äldre försäkrade. Det finns därför anledning för dig som arbetsgivare att kontrollera om sjukersättning beviljats för sjukskrivna anställda som fyllt 60 år. Detta kan du som arbetsgivare göra genom att begära en kopia på beslut om och utbetalning av ersättning från Försäkringskassan från din anställde. Har din anställde beviljats hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken så kan du alltså avsluta anställningen