Hoppa till innehåll

Samlat om avtalsförsäkringar och pension efter sommaren

Arbetsgivarfrågor

30 augusti 2022

I den här artikeln hittar du tips och information om vad som gäller när det kommer till avtalsförsäkringar och pensioner efter sommaren.

Har du avanmält sommarpersonalen som slutat?

Kom ihåg att avanmäla tillfällig sommarpersonal från avtalsförsäkringar via Collectum och Fora när de slutat.

Tips från Fora

Uppdatera löneunderlaget till Fora om ni har många nyanställningar eller neddragningar bland arbetarna, för att de preliminärt debiterade premierna ska bli mer korrekta.

Och kom ihåg att från den 1 januari 2022 ska arbetare som är 23 år räknas med i lönesumman som är underlag för beräkning av företagets premier till Avtalspension SAF-LO.

www.fora.se

Tips från Collectum

Collectum tipsar om åldersgränsen. Att att tjänstemän, även tillfällig personal, först ska anmälas in till Collectum den månad de fyller 18 år. Anmälan ska gälla från anställningsdagen. Från 18 år ingår sjukpension och TGL. Intjänande till ålderspensionen startar från 25 års ålder.

Inkludera semestertillägg

För anställda med ITP 1 ska utbetald lön inklusive semestertillägg rapporteras in. För ITP 2:or inkluderas semestertillägg i årslönen genom att månadslönen multipliceras med 12,2. Ny årslön för anställda med ITP 2 rapporteras när den ändras.

Här finns information för dig som administrerar företagets pensioner Så kommer du i gång - Collectum

Collectums pensionsskola - Pensionsskolan - Collectum - ger en enkel och kortfattad helhetsbild över pensionssystemet till era anställda. Den går igenom det som är viktigast att känna till och vad man som anställd behöver göra. Tipsa gärna era anställda! Pensionsskolan finns även på engelska

www.collectum.se

Tips från Avtalat

Här hittar du till information om Omställningspaketet hos Avtalat, den partsgemensamma informationstjänsten Utökat omställnings- och kompetensstöd (avtalat.se).