Hoppa till innehåll

En sommarhälsning från vd Ola Månsson

Om Installatörsföretagen

07 juli 2022

Här kommer en hälsning från Visby och Almedalsveckan. Det finns så mycket att berätta om, men allt det positiva hamnar i skuggan av det fruktansvärda dåd som inträffade under veckan. Vi tänker naturligtvis på den drabbades familj och arbetskamrater i en stund som denna.

Almedalsveckan är en mötesplats präglad av öppenhet där olika åsikter möts och vi kan lära av varandra. Det är oerhört viktigt i en fungerade demokrati. Våld är aldrig svaret på någon fråga.

Under vår vecka i Visby har vi haft förmånen att föra samtal med politiker, beslutsfattare, forskare och näringsliv. Vi har särskilt lyft fram den avgörande roll som verksamheten i era företag har när det kommer till den nödvändiga klimat- och energiomställningen.

Både industri och transporter kommer att behöva stora mängder ren energi framöver, och det tar tid att skapa nya kraftkällor. Så låt oss använda vår befintliga energi smartare.

När ni, våra medlemmar, installerar och optimerar system så kan den energieffektivisering som följer bidra till lägre kostnader och minskad miljöbelastning utan att komforten försämras. Det frigör också resurser till fortsatt elektrifiering av vårt samhälle.

Vi har särskilt lyft fram tre förslag under veckan:

1. Utvidga skatteavdraget för grön teknik till att omfatta energieffektiviserande åtgärder i hemmet.

2. Höj ROT-avdraget från 30 till 50 procent. På så sätt stimuleras energieffektiviserande åtgärder i högre grad.

3. Återinför det statliga stödet till energieffektivisering i flerbostadshus.

Om vi lyfter blicken från Visby, så handlar ju den allra största delen av vårt engagemang om att hjälpa och stötta dig som arbetsgivare och företagsledare i vardagen.

Den här våren har mycket handlat om materialpriser som stuckit i väg rejält och om problem med materialleveranser. Våra entreprenadjurister har haft kontakt med många medlemmar kring detta, så vi känner till att det varit tufft i många projekt.

Blickar vi framåt så vet vi att reformering av LAS träder i kraft under hösten. Reformen innebär en förändring av arbetsrätten så att den bättre passar dagens arbetsmarknad. Vad det innebär för dig kommer vi att informera om i god tid efter sommaren.

När jag nu har er uppmärksamhet vill jag nämna en sista sak som jag känner särskild stolthet över.

Vi har sett att problemet med kommunala och statliga aktörer som snedvrider konkurrensen för er installatörer lokalt har blivit allt vanligare. För att tala klarspråk – allt fler kommunala energibolag konkurrerar med er när det gäller installationer av solpaneler, laddstolpar och värmepumpar. Så ska det inte vara.

Ni medlemmar lyfte problemet för oss. Tillsammans med Svenskt Näringsliv kartlade vi omfattningen över landet och tillsatte en rättsutredning – nu ligger frågan på Konkurrensverkets bord. Vilket fint samarbete och vad mycket vi kan åstadkomma tillsammans.

Låt mig slutligen önska er alla en fin ledighet. Och glöm inte att vi finns här för er – hela sommaren.

Ola Månsson

vd