Hoppa till innehåll

Utredning: Offentliga bolag saknar lagstöd för sin försäljning

Lönsamhet & företagande, Visa alla

07 juni 2022

Kommunala verksamheter som konkurrerar med näringslivet genom att leverera installationstjänster är ett problem. Nu har frågan lett till en kartläggning genomförd av Svenskt Näringsliv, en rättsutredning samt en förstudie hos Konkurrensverket. Allt på medlemmarnas initiativ.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med oss på Installatörsföretagen kartlagt omfattningen av offentliga bolags säljverksamhet med särskilt fokus på försäljning och installation av laddstolpar och solceller. Säljverksamhet som snedvrider prissättning och skapar osund konkurrens lokalt.

Vi har även låtit ta fram en rättsutredning för att undersöka vilket lagstöd som de offentliga aktörerna har för sin verksamhet. Detta visar att konkurrensproblemen finns i alla delar av landet och tycks öka i omfattning samtidigt som de kommunala energibolagen bedriver sin säljverksamhet utan stöd i lag.

Att inte kunna konkurrera på lika villkor är något som både berör och upprör branschen. Flera av våra små och medelstora medlemsföretag har pekat på problemet med kommunala verksamheter som snedvrider prissättning och konkurrens lokalt. Något vi tagit på stort allvar och fört vidare till både Svenskt Näringsliv och Konkurrensverket.

– Det lönar sig att engagera sig i Installatörsföretagen. Installationsbranschen är särskilt utsatt för kommunal konkurrens, vilket våra medlemmar väl känner till. Problemet kan vara svårt att lösa enskilt men tillsammans gör vi branschens röst hörd, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Utredningen kan fungera som ett stöd för företagen i situationer där de upplever att kommuner agerar tveksamt. Enigt den rättsutredning som genomförts av Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap med särskild inriktning mot konkurrensrätt på Handelshögskolan, har de kommunala energibolagen inte stöd i lagen för den typ av säljverksamhet man bedriver.

– Vår uppmaning till kommunerna är - styr era bolag så att de agerar på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen och tränger ut privat näringsverksamhet, säger Ola Månsson.

Initiativet till utredningen kommer från Installatörsföretagens småföretagarberedning. Den presenterades, tillsammans med rättsutredningen vid ett seminarium den 7 juni med deltagare från bland annat Installatörsföretagen, näringslivet, Svenskt Näringsliv, akademin, Konkurrensverket och SKR.

Deltagare:

  • Karin Johansson, vice VD, Svenskt Näringsliv
  • Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
  • Patrik Sandstedt, VD, Sandstedt El
  • Stefan Sagebro, expert konkurrens och statsstöd, Svenskt Näringsliv
  • Lars Henriksson, professor, Handelshögskolan i Stockholm
  • Johan Holmquist, funktionsansvarig för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, Konkurrensverket
  • Helena Linde, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Seminariet modereras av Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen.

Ta del av hela kartläggningen i rapporten "En laddad fråga" här (PDF)

Läs rättsutredningen här (PDF).