Hoppa till innehåll

Covid-19 klassas inte längre som allvarligt tillbud på arbetsplatsen

Aktuellt, Visa alla

07 april 2022

1 april 2022 upphörde skyldigheten att anmäla allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för covid-19 på arbetsplatsen.

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

Covid-19 var fram till 1 april 2022 klassad som allmänfarlig och samhällsfarligt sjukdom och omfattades därför av den regeln. I och med att covid-19 klassats om behöver arbetsgivare inte längre göra anmälan om allvarliga tillbud kopplat till covid-19 till Arbetsmiljöverket.