Hoppa till innehåll

Nytt projekt ökar takten på sektorns klimatomställning

Aktuellt, Visa alla

18 januari 2022

Bygg- och anläggningssektorn står för 21 procent av Sveriges klimatpåverkan. I sektorns gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft samverkar ett stort antal företag och organisationer. Målet är att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Bygg- och anläggningssektorn har som mål att ha en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn till 2045. Nu startar ett utvecklingsprojekt som ska driva på arbetet att ta fram en nationell genomförandeplan med strategier och strukturer för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Arbetet sker genom att synkronisera genomförda och pågående projekt, program och initiativ, och främja samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

– Vi tar fram en databas där vi samlar modeller, metoder, arbetssätt och aktörer som identifierats som goda exempel. Databasen kommer inspirera och öka möjligheterna för samverkan mellan aktörer inom sektor, säger Hans Nyblom, Installatörsföretagen och representant i projektets styrgrupp.

Finansiering genom SBUF

Projektet, som fått finansiering av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), pågår under första halvåret 2022. Projektet är en del av det arbete som Innovationsrådet för färdplanen gör för att skapa förutsättningar för de innovationer som behövs för att nå målen. RISE, Installatörsföretagen och IVL Svenska Miljöinstitutet driver projektet tillsammans med IQ Samhällsbyggnad som är plattformen för samverkan.

– RISE har ett regeringsuppdrag att bistå i genomförandet av färdplanerna och genom ett aktivt deltagande i detta projekt bidrar vi till bygg- och anläggningssektorns resa mot fossilfri konkurrenskraft, säger Stefan Ziegler, RISE och representant i projektets styrgrupp.

Enligt färdplanen kan 40 procent av målen nås med känd teknik och metoder medan de resterande 60 procenten av målen kräver innovationer.

– Arbetet i projektet bygger på en aktiv dialog med olika aktörer i hela värdekedjan för att framgångsrikt kunna utgöra en grund för utvecklingen av en nationell genomförandeplan för färdplanens måluppfyllelse, säger Elaheh Jalilzadehazhari, RISE och projektledare.

Mer information

Vill du har mer information om detta projekt, kontakta:

Läs mer om Bygg- och anläggningssektorns färdplan: