Hoppa till innehåll

Forskningsprojekt ska bidra till färre vattenskador

Branschfrågor, Visa alla

17 december 2021

Ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola ska ta fram ny kunskap som visar hur byggnadsteknik och installationer bör utföras för att uppnå god hållbarhet, låg livscykelkostnad och låg risk. Man har bland annat visat att frysskador orsakar upp till 30 procent av alla inrapporterade vattenskador i Danmark, Norge och Sverige.

- Vattenskador i bostäder och byggnader i de nordiska länderna bedöms resultera i kostnader för flera miljarder euro varje år. Majoriteten av kostnaderna för vattenskador i Sverige orsakas av läckage från installationer i byggnaderna, exempelvis från rör i tappvatten, avlopp, dränering och värmesystem, samt genom tätskikt i våtrum. Den ekonomiska potentialen för att vidta förebyggande åtgärder är enorm! säger doktoranden Christian Mattsson.

Den första delen av projektet om vattenskador i HVAC, tappvatten och avloppssystem i kalla klimat visar bland annat att det kalla klimatet i Sverige, Norge och Danmark bidrar till antalet frysskador. Det innebär att man behöver ta större hänsyn till det i projekterings-, bygg och förvaltningsskedena än vad man gör idag.

- Bara försäkringsåterbetalningarna för vattenskador i de studerade nordiska länderna uppgår till cirka tio miljarder kronor varje år. För dessa pengar skulle man i stället kunna genomföra många riskreducerande åtgärder för att minska vattenskador, säger Christian Mattsson.

Hur jobbar Installatörsföretagen med att minska vattenskadorna framöver?

- Vi är aktiva inom SBUF-projektet ” Vätskesystem, få till mer hållbara värme- och kylsystem (livslängd/energi)”, där projektet analyserar vikten av bra kontroll på vätskans beskaffenheter i värme och kylsystem. Många vattenskador beror på korrosionsskador på dessa system till följd av felaktigt underhåll av vätskan. Och vi deltar i Säker Vattens och Länsförsäkringars utvecklingsprojekt Köket 2.0, säger Hans Söderström, Expert Installationsteknik vvs.

Mer information

Forskningsprojektet pågår till 2023 och genomförs vid avdelningarna för installationsteknik och byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola.

Läs hela forskningsartikeln här: Water damages in HVAC, tap water and sewage systems in cold climates