Hoppa till innehåll

Engångs-återbetalning från Afa sjukförsäkring till arbetsgivare

Arbetsgivarfrågor

13 oktober 2021

Medlemsföretag i Installatörsföretagen som har haft kollektivavtalade försäkringar via Fora under åren 2004 till 2008 och som fortfarande är med i Installatörsföretagen omfattas av återbetalningsmöjligheten.

Afa sjukförsäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har beslutat att göra engångsutbetalningar av överskott inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS till de arbetsgivare som bidragit med inbetalningar under åren 2004 till 2008.

Bakgrunden är ett beslut i Afa sjukförsäkringsaktiebolags styrelse i juni 2021. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet 2008. Detta har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa försäkring.

Vem får utbetalningen?

Utbetalningen sker till de arbetsgivare som tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004 till 2008, och som fortsatt hade ett giltigt försäkringsavtal i december 2020. Det var i december 2020 som Svenskt Näringsliv och LO träffade överenskommelsen om utbetalning.

Berörda företag får ett brev med information om att de kommer att få en utbetalning i början av oktober. Utbetalningen beräknas ske i slutet av oktober 2021.

Mer information

Utbetalningen administreras av Fora och Pensionsvalet. Det finns mer information att läsa på Foras hemsida.

Där finns också information om hur det går till att besvära sig över beslutet kring det enskilda företaget.

Enskilda firmor kan registrera företagets bankuppgifter på Mina sidor och få utbetalning direkt till bankkonto, istället för på avi.