Hoppa till innehåll

SBUF projekt avslutat: Digitalisering rustar ditt företag för framtiden

Installationsteknik

24 september 2021

Ta chansen och hoppa på digitaliseringståget! Därmed rustar du ditt företag för framtiden. SBUFs utvecklingsprojekt ”Upphandling och produktion via modell” är nu avslutat. Nu börjar processen med att ta till sig resultatet och se till att kunskapen ger nytta hos medlemsföretagen.

Projektet har tagit fram råd och anvisningar främst för att:

  • ge underlag för mängder och annan information från BIM-modeller för produktion, planering och inköp med mera (utöver kalkyl)
  • beskriva lämpliga arbetssätt under produktion för att med hjälp av läsplattor, smarta telefoner osv effektivisera arbetsmoment
  • ge tydligare beskrivning av överlämning av information till drift av vvs-installationer
  • beskriva lämpliga, alternativa processer vid upphandlingar av projektörer och installatörer
  • dokumentera relevanta delar av arbetet i flera projekt
  • ge underlag för förbättringar av programvaror

Många har anammat det digitala arbetssättet även ute i produktion, så här gäller det att se till att medarbetarna lär sig arbeta digitalt ute på bygget. På INs hemsida finns sidan Upphandling och produktion. Där finner du dokument som beskriver arbetsprocessen och tillhörande mallar som kan användas.

Att jobba digitalt ute i produktion ger snabbt resultat och attraherar nya medarbetare. ”Vi vill arbeta på detta sätt i alla projekt” är en slående kommentar från ett medlemsföretag som påbörjat resan.