Hoppa till innehåll

Fler positiva besked i regeringens budget

Om Installatörsföretagen

20 september 2021

Idag lämnade regeringen över höstbudgeten till riksdagen. Installatörsföretagens har granskat förslagen i budgeten och vi har ställt frågor till två av våra experter.

Helen Magnusson, Expert Installationsteknik - Energi och hållbarhet och Joel Andersson, Expert Kompetensförsörjning har hållit ett extra öga på budgeten och de områden som påverkar installationsbranschen.

Helen, du har sett över de förslag som innefattar energi och klimat. Har du sett någonting positivt som du vill lyfta fram?

– Det är mycket positivt att regeringen satsar på energieffektivisering. Det är en fråga som är viktig för installationsbranschen och viktigt för att vi ska kunna använda våra resurser på ett effektivt sätt. Ambitionen att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan inom bygg- och installationssektorn är även den bra.

Samtidigt får man inte glömma att energieffektiviseringen är något som måste ske genom byggnadens hela livscykel. Det gäller att minska behovet av resurser som energi, vatten och material. Vi tycker att det är bra att Boverket får i uppdrag att utreda en utvidgning av klimatdeklarationers tillämpning, där installationers klimatpåverkan får utrymme.

Finns det någonting i höstbudgeten som du saknar?

– Att energieffektiviseringsfrågan lyfts är bra. Men det är bara ett första steg. Om vi ska få till de förändringar som krävs måste vi skapa incitament för de som äger en bostad eller driver energikrävande verksamheter. Det är viktigt att öka det faktiska genomförandet av energiinvesteringar både för enskilda villaägare och större industrier.

Vi måste även fundera på om vi mäter energieffektivisering på rätt sätt idag i förhållande till de mål som regeringen har satt. Om Sverige ska ro iland stora hållbarhetsprojekt som att tillverka fossilfritt stål behöver resurseffektiviteten öka. Samtidigt måste det totala energibehovet minska för att inte öka klimatbelastningen.

Joel, kompetensförsörjning är en fråga som alltid är på bordet. Vad föreslår regeringen som kan hjälpa våra medlemsföretag?

– Mycket krut har lagts på både utbildning och arbetsmarknad i höstbudgeten vilket är väldigt positivt. Till att börja med så är det är mycket glädjande att regeringen föreslår införa högskolebehörighet på yrkesprogrammen, det är en viktig del i att öka attraktiviteten på våra gymnasieutbildningar. Vi tycker att det är bra att regeringen belyser problematiken med moms på yrkeshögskolan och sätter in åtgärder för att avhjälpa de effekter det leder till. Det är också bra att det satsas pengar för validering, vilket gör att vi kan korta utbildningsvägarna för många individer.

Finns det någonting som regeringen missar i sin budget?

– Att regeringen genomför generella insatser för att förbättra kompetensförsörjningen i näringslivet är positivt. Men det vore också önskvärt med riktade insatser mot de branscher som ska genomföra de högt uppsatta hållbarhetsmål, däribland installationsbranschen.

Det måste också till nya vägar för hur våra företag kan engagera sig i utbildningen. Både i form av ekonomiskt stöd så att företagen kan avsätta mer tid men vi behöver också nya former för att utbilda individer som inte redan arbetar i vår bransch. Ett exempel på detta är vårt eget koncept för företagslärling.