Hoppa till innehåll

Sjuk- eller VAB-anmälan i semestertid

Arbetsgivarfrågor

13 juli 2021

I semestertider är det klokt att påminna alla anställda om företagets rutiner för sjukanmälan eller VAB. Se till att det alltid går att nå rätt person på företaget med en anmälan. Var även tydlig med hur anmälan ska göras.

Rätten att kräva läkarintyg är fortfarande upphävd. Då den tillfälliga lagändringen med anledning av covid-19 förlängts till 30 september kan du som arbetsgivare inte kräva läkarintyg vid sjukanmälan.

Däremot ska den anställda fortfarande lämna försäkran om sin arbetsoförmåga enligt era rutiner. Det är du som arbetsgivare som avgör om du anser att den anställda är arbetsför. Du ska se över om du eventuellt har andra arbetsuppgifter hen kan utföra utifrån situationen som har uppstått eller om du ska betala ut sjuklön.

Du som arbetsgivare kan fortfarande, enligt ditt företags rutiner, begära att den anställda ska lämna skriftlig försäkran om sjukdom/arbetsoförmåga enligt 9 § sjuklönelagen. Den försäkran ska innehålla uppgift om att arbetstagaren är/varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt helt eller delvis.

Semester kan övergå i sjukfrånvaro

Om en anställd insjuknar inför, eller under semesterledigheten, kan hen sjukanmäla sig och då begära uppskov med sin semester. Sjukdagarna räknas då inte som semesterdagar.

På samma sätt kan en anställd anmäla vård av sjukt barn, VAB, och begära att dessa dagar inte ska räknas som semesterdagar.

Som arbetsgivare går det att, i efterhand, be den anställda visa utdrag från ”Mina sidor” hos Försäkringskassan för att visa att anmälan inkommit och att tillfällig föräldrapenning beviljats. Den anställda kan på det sättet styrka sin frånvaro.

Mer information

Läs mer om den särskilda situationen med läkarintyg och sjukanmälan under covid-19 här:

Arbetsgivarfrågor sjuk karens vab

Om arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter vid sjukfrånvaro i allmänhet här:

Arbetsgivarguiden sjukdom sjukfrånvaro