Hoppa till innehåll

Överenskommelse möjliggör en snabbare klimatomställning

Solenergi, Visa alla

14 juni 2021

Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna är överens. En ny överenskommelse breddar rekryteringsbasen inom solcellsbranschen och motverkar den brist på medarbetare som hämmat samhällets arbete med energi- och klimatomställningen.

Parterna har identifierat ett behov av att kunna rekrytera arbetstagare som har en annan utbildningsbakgrund än vad som motsvarar kraven i Installationsavtalet. Detta gäller särskilt inom teknikområden som möjliggör klimatomställningen, såsom solcellsbranschen.

– Kraven på utbildningsbakgrund har förändrats samtidigt som teknikutvecklingen i branschen går fort. Det har därför funnits ett behov av att inom vissa teknikområden, såsom solenergiteknik, kunna anställa personer med annan utbildningsbakgrund än de krav som vårt gemensamma kollektivavtal Installationsavtalet ställer. Men utan att göra avkall på goda villkor eller urgröpa viktiga yrkesutbildningars ställning på området, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Klimatsmart samhälle

Solcellsanläggningar är ett viktigt inslag i steget från fossilberoende till ett klimatsmart samhälle. Teknikutvecklingen på området går fort och efterfrågan på installationer som ger klimatnytta ökar.

Med hjälp av den nya överenskommelsen blir det möjligt att avhjälpa bristen på medarbetare och därmed undanröja ett hinder för solcellsbranschen att växa. Fler kommer att omfattas av villkor som Installatörsföretagen och Elektrikerna gemensamt enats om.

– Genom detta avtal välkomnar vi nu solcellsmontörer som medlemmar i Elektrikerna. Det är våra medlemmar som gör klimatomställningen möjlig och den här överenskommelsen gör att klimatarbetet kan växlas upp och skapar samtidigt ordning och reda i en bransch som är under snabb tillväxt. Att vi nu har tecknat detta avtal tillsammans med Installatörsföretagen är även fördelaktigt för våra elektriker ur ett längre perspektiv då solcellerna som monteras idag måste underhållas och servas inom ett antal år, säger Urban Pettersson, förbundsordförande i Svenska Elektrikerförbundet.

Medarbetare som anställs enligt överenskommelsen kommer att kunna utföra vissa utpekade arbetsgifter som rör montering av solcellsanläggningar. Därmed behöver personerna inte ha utbildning enligt Yrkesutbildningsavtalet i Installationsavtalet.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 2021.

Mer information

Läs mer om överenskommelsen.

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.