Hoppa till innehåll

Graviditetspenning kan förstärkas

Corona, Visa alla

23 juni 2021

Graviditetspenning, m a av covid-19, kompletteras tillfälligt med ersättning via AGS. Därigenom kan gravida anställda som, efter riskbedömning, avstängs från arbetet på grund av risk för skadlig exponering avseende covid-19, få en kompletterad graviditetspenning.

Nu har Svenskt Näringsliv och LO och PTK kommit överens om att tillfälligt ändra villkoren i avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Det gör att den som beviljats graviditetspenning av Försäkringskassan även kan ansöka om kompletterande ersättning från AGS-försäkringen.

Överenskommelsen om de förändrade villkoren är tidsbegränsad. Den gäller försäkringsfall som inträffar från och med den 1 mars 2021 till och med den 30 september 2021.

AGS §12 har tillfälligt denna anmärkning

Med arbetsoförmåga p g a sjukdom eller olycksfall jämställs även när försäkrad – med hänvisning till det virus som orsakar covid-19 – måste avstå från förvärvsarbete på grund av en föreskrift som meddelas med stöd av bestämmelserna i arbetsmiljölagen och på grund därav har rätt till graviditetspenning enligt SFB.

Mer information

Arbetsgivarfrågor - graviditet och covid-19