Hoppa till innehåll

Tillfällig rabatt vid anställning av ung under 23

Arbetsgivarfrågor

03 maj 2021

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargiften för 19–23-åringar, till 19,73 procent från 2021 till och med mars 2023, förstärks med ytterligare sänkning under juni, juli och augusti i år.

Under sommaren 2021 blir det ännu lägre arbetsgivaravgift för de under 23 år. I syfte att underlätta anställningen av unga blir det tillfälligt under sommarmånaderna en ytterligare rabattering av arbetsgivaravgiften för 19–23-åringar.

Detta innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021 för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år.

Liksom vid den nedsättning som redan tidigare gjorts omfattas alltså alla anställda som vid årets ingång har fyllt 18 år, det vill säga alla som fyller 19 år någon gång under 2021.

På motsvarande sätt omfattas anställda av den förstärkta nedsättningen fram till dess de fyller 23 år någon gång under 2021.

Rabatteringen träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller ersättning, upp till 25 000 kronor per månad som betalas ut under juni, juli och augusti 2021. Därutöver gäller ordinarie arbetsgivaravgift.

Lägre avgift för 15 till 18 åringar sedan tidigare

För personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år gäller redan nedsättningen av arbetsgivaravgiften till 10,21 procent. Den ändringen infördes 2019.

Syftet är att unga ska få jobb

Syftet med de rabatterade arbetsgivaravgifterna är att öka möjligheterna för ungdomarna att etablera kontakt med arbetsmarknaden. Samtidigt underlättas för företag att behålla och nyanställa personal. Detta kan bidra till en ekonomisk nystart. Coronapandemin har slagit hårt mot ungas möjlighet till anställning. För att motverka dess negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden förlängs bland annat denna arbetsmarknadsåtgärd.