Hoppa till innehåll

Vilka kompetenser behöver installationsbranschen framöver?

Rapporter, Visa alla

10 maj 2021

Omvärldens förändringar får konsekvenser för dig som arbetar i installationsbranschen. I vår färska rapport om "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" reder vi ut vad branschen behöver för att möta och nyttja omställningen mot digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering.

Syftet med rapporten "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen" är att belysa hur förändringar i omvärlden påverkar branschens kommande behov.

Rapporten ska ge dig en fingervisning om vilken kompletterande kunskap som både företagen och medarbetarna behöver skaffa sig för att vara relevanta på några års sikt. Målet är att rapporten ska stimulera till diskussioner. Både inom branschen och med omgivande aktörer som har intresse av att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats i framtiden.

Det här är en rapport för dig som vill blicka framåt och se branschen i spåkulan. Vilken kompetens behöver jag komplettera mitt företag med? Rapporten är också till för dig som på olika sätt arbetar med utbildning – i vilken riktning behöver utbildningarna utvecklas – vad behöver branschen framöver?

Kick-off med rapporten i fokus

Den nya rapporten presenterades under kick-offen till Installatörsföretagens regionala kompetensarenor den 10 maj 2021. Till kick-offen kunde såväl medlemsföretag som externa parter koppla upp sig för att lyssna till panelen som bestod av:

  • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
  • Erik Herngren, Kairos Future
  • Lars Stjernkvist, tidigare sekreterare för utredningen Gemensamt ansvar
  • Mia Bernhardsen, arbetsmarknadspolitisk expert Svenskt Näringsliv
  • Gustav Hemming, (C), Region Stockholm

Installationslandskapet förändras

Installatörsföretagens vd Ola Månsson inledde kick-offen med att sätta tonen.

- Vi har bråttom. Inte bara för att nå klimatmålet, utan för att alla våra medlemsföretag ska förstå varför det är viktigt att hänga med i hur branschen kommer att förändras.

Vi står inför en klimatomställning där installatörer har en nyckelroll att spela. Genom ny modern teknik är möjligheterna oändliga. Det är därför viktigt att installationsbranschen håller jämna steg med utvecklingen.

- Det är installatörer som kommer att göra mycket av det jobbet. Man måste förstå att installationslandskapet kommer att se annorlunda ut framöver, betonar Erik Herngren från Kairos Future.

Något som lyfts särskilt ur rapporten är hållbarhetsaspekten. Inte bara för att det ligger rätt i tiden, utan också för att det blir en viktig aspekt att hålla koll på för installationsbranschen. Nya affärsmöjligheter dyker upp där cirkulära kretslopp kan bli helt avgörande.

- Den cirkulära ekonomin kommer att spela en ännu större roll framöver. Det kommer exempelvis att krävas mer materialkunskaper av installatören för att kunna återbruka, återanvända och tänkta hållbart.

Med den här insikten behöver du som installatör förstå produkten du installerar så att du med den kunskapen vet hur du kan återbruka eller hantera den på ett hållbart sätt. Genom att agera hållbart räddar du världen, tjänar pengar till företaget och får nöjdare kunder som ser hela installatörens kompetens.

Redan idag upplever många medlemsföretag att de måste rådge mer till kunden. Tidigare bokade exempelvis kunden in ett installationsjobb och det var det som förväntades. Idag handlar det ofta om att kunden har ett behov som installatören ska lösa. Det är enligt rapporten åt det hållet som installationsbranschen kommer att gå. Installatören blir inte längre en utförare av ett jobb, utan en samhällsviktig funktion som behöver tänka hållbart, ekonomiskt och förstå kundens särskilda utmaning.

- Branschen och dess medarbetare har stora möjligheter – för den som vill, menar Erik Herngren.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om rapporten samt ladda ner den

Rapporten har tagits fram av Kairos Future på uppdrag av Installatörsföretagen.