Hoppa till innehåll

Så uppfattas Installatörsföretagen av omvärlden

Om Installatörsföretagen

08 april 2021

I början av året genomförde Installatörsföretagen en varumärkesundersökning för att ta reda på hur medlemmar och omvärld uppfattar verksamheten. Här är resultatet.

Ambitionen med en varumärkesundersökning är att lära mer om vad medlemmar, beslutsfattare, myndigheter och andra intressenter associerar med Installatörsföretagen. Drygt 500 personer har svarat på årets enkät.

- Vi vill att omvärlden ska känna till hur viktig medlemsföretagens verksamhet är när det kommer till att lösa samhällsproblem som exempelvis klimatförändringen. Men här har vi en bit kvar, visar undersökningen. Samtidigt ska man vara medveten om att Installatörsföretagen som begrepp har funnits under en förhållandevis kort period. Det tar tid att skapa igenkänning, men vi jobbar aktivt på det, säger Henrik Fahlgren som är kommunikationschef på Installatörsföretagen.

Det viktigaste slutsatserna från undersökningen

  • Installatörsföretagens huvudsakliga uppdrag uppfattas främst vara att ge stöd och service samt att agera branschorganisation.
  • Att förhandla fram kollektivavtal är något som förknippas med organisationen och är också något respondenterna uppfattar som ett viktigt uppdrag.
  • Nyhetsbrev via e-post är den kanal som flest medlemmar efterfrågar information via, men även webbinarier och LinkedIn är kanaler som är uppskattade.
  • Installatörsföretagen förknippas inte i första hand med klimat- och energiomställning.
  • Medlemsföretag förknippar Installatörsföretagen minst med medlemsförmåner i form av rabatter.