Hoppa till innehåll

Nya branschregler för våtrum ställer krav på genomföringar av el

Installationsteknik

11 mars 2021

Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, ställer i den uppdaterade versionen krav som påverkar elinstallationsbranschen. Genomföringar av el bör vid de flesta tillämpningar utföras med exempelvis VP-rör och inte flexslang.

För keramiska golv- och väggkonstruktioner i våtrum är BBV sedan lång tid ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området och är i allt väsentligt samordnade med reglerna från GVK, MVK och Säker Vatten för att underlätta för projektörer och entreprenörer. Den äldre versionen BBV 15:1 är från 2021-01-01 ersatt av BBV 21:1.

Nya krav har lagts till

I de nya branschreglerna har krav för genomföringar av el lagts till. El i våtrum ska utföras med fixerad genomföring med minsta diameter 16 mm eller med annan av leverantör anvisad produkt som är tätningsbar med lämplig försegling från det godkända tätskiktssystemet.

Genom vägg vid plats för bad eller dusch får endast nödvändig genomföring för apparater vid platsen finnas. Dessa får endast utföras med fixerad rörgenomföring med minsta diameter 16 mm. Infälld apparatdosa till strömställare och liknande vid dörren i våtzon 2 kräver inte tätning. Se vidare BBV 21:1 5.2.2.

Reglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik ska utgöra ytskikt på golv och väggar i platsbyggda våtrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Projekterings- och installationsarbeten som startas från och med 1 januari 2021 ska utföras enligt de nya branschreglerna BBV 21:1.

Mer information

Läs vidare om de nya branschreglerna på Byggkeramikrådets hemsida.