Hoppa till innehåll

Boende med smittad av covid-19 kan bli satta i karantän

Corona, Visa alla

08 oktober 2020

Efter nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan hela hushåll sättas i karantän vid risk för smitta av coronaviruset. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och kan omfattas av nya förhållningsregler. Vid sådan frånvaro från arbetet ska arbetsgivaren göra avdrag för frånvaro respektive tjänstledighet.

Familjemedlemmar, eller andra personer som varit sammanboende med den smittade, ska få förhållningsregler från en läkare. En så kallad smittspårare från vården kommer att ta kontakt med hushållet och ge mer information om vad som gäller.

Förhållningsreglerna kan till exempel innefatta att man inte får gå till arbetet. För de medarbetare som inte kan utföra sitt arbeta hemifrån innebär detta en frånvaro. Arbetsgivaren ska då göra frånvaroavdrag respektive tjänstledighetsavdrag, se respektive kollektivavtal.

Det går att ansöka om smittbärarpenning

Medarbetaren kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan med stöd av läkarintyg. Läkarintyget ska styrka en risk för smitta och att medarbetaren inte kan vara på arbetet.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. De kan också innebära att de berörda boende ska ta eget prov efter fem dagar utan symptom.

Elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, undantas från delar av de nya förhållningsreglerna och kan fortsätta gå i skolan om de inte visar symptom.

Läs mer om detta på Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassans webbplatser.

Mer information om smittbärarpenning hittar du även under rubriken Smittbärarpenning på sidan Sjuk, karens, VAB, riskgrupp