Hoppa till innehåll

Lönerevisionen för 2020 skjuts upp

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

14 maj 2020

I och med att vi på Installatörsföretagen har tecknat avtal om prolongering (dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal) på de flesta avtalsområdena, kommer ingen lönerevision att genomföras under våren 2020.

Undantaget är ett antal löneavtal på tjänstemannaområdet som vi informerat om tidigare i artikeln Årets lönerevision startar nu

Gällande övriga avtal skjuts frågan om lönerevisionen upp och hanteras i avtalsrörelsen under hösten 2020. Om lönerevisionen kommer att ske retroaktivt eller ej är en fråga som kommer att avgöras inom ramen för avtalsrörelsen. För mer information per avtal se Vad gäller efter den 30 april?

Observera att om ni, trots ovanstående, genomför lönerevision under våren 2020 så kommer detta att betraktas som löneglidning. Ni som arbetsgivare kommer då behöva göra ytterligare en lönerevision i och med höstens avtal som innebär nya löneavtal.