Hoppa till innehåll

Resultatet från årets medlemsundersökning är här

Medlemsförmåner, Visa alla

11 juni 2019

Varje år frågar vi på Installatörsföretagen dig som medlem om vad du tycker om vår verksamhet och medlemskapet. Vi gör det för att kunna utveckla vår verksamhet, leverera medlemsnytta och bygga ett starkt varumärke. Helt enkelt bli ännu mer relevanta för dig och ditt företag. Därför vill vi börja med att säga tack till dig som tog dig tid att svara. Det betyder mycket för oss.

Resultatet i korta drag

Överlag är du som medlem positivt inställd till oss. Du är exempelvis mycket nöjd över vårt bemötande och vår förmåga att ge stöd och service. Du börjar också få upp ögonen för vad vi har att erbjuda. Våra tre index – Lojalitet, Varumärke och Prestation – backar något jämfört med förra årets mätning.

  • De medlemmar som generellt sett är mest nöjda är företag med tio eller fler anställda medarbetare.
  • De medlemmar som generellt sett är mest missnöjda är företag med färre än tio anställda och framförallt företag som inte har några anställda. Det är också den grupp som har minst kontakt med oss.
  • De medlemmar som är mest nöjda med vår service är också de som nyttjar den mest.
  • De medlemmar som verkar inom teknikområdet Tele/data/säkerhet är mest nöjda med vår branschservice. Övriga teknikområde önskar att vi pratar mer om just deras teknikområde/bransch.
  • Våra medlemmar tycker generellt att servicenivån har blivit bättre liksom nöjdheten med de produkter och stödmaterial vi erbjuder.

Så vad är det då som driver missnöje hos de medlemmar som är mindre nöjda? Här följer de tre trender som vi tydligast kan se i undersökningen.

  • Medlemsavgiften – företagen utan medarbetare uttrycker ett starkt missnöje.
  • Inte för alla – de mindre företagen tycker att vi fokuserar för mycket på de stora företagen.
  • Branschspecifik information – medlemmarna upplever att vi inte klarar av att leverera branschinformation som känns relevant och nära.

Du har tyckt till, nu ska vi lyssna och agera

Årets medlemsundersökning har besvarats av cirka 700 personer vilket gör att vi kan vara trygga med att resultatet ger en rättvis bild av vad du som medlem tycker om vår verksamhet och medlemskapet. Vi kommer nu att ta med oss resultatet från undersökningen, samt de slutsatser vi kan dra, när vi fortsätter att utveckla vår verksamhet för att kunna leverera ännu mer medlemsnytta. Dina svar är ett viktigt verktyg för alla oss på Installatörsföretagen, från styrelsen och ledningen till respektive medarbetare.

dashboard2019.jpg