Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

11 träffar

 1. Dagordning extra föreningsstämma 2022-06-29.pdf pdf

 2. Extra föreningsstämma IN Göteborg

  Digitalt 27 jun 2022 15:00 - 27 jun 2022 15:30
  Kalender

  Härmed kallas medlemmarna i Installatörsföretagens Regionala förening i Göteborg till Extra Föreningsstämma den 27 juni kl. 15.00.

  Stämman kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams.

 3. Valberedningens förslag till styrelse mm 2022.pdf pdf

 4. Dagordning föreningsstämma 2022-05-04.pdf pdf

 5. Årsredovisning 2021 IN Gbg inkl verksamhetsberättelse.pdf pdf

 6. Finansiering från VGR - Regional analys kompetensbehov

  Nyhet

  Installatörsföretagen fick i förra veckan klart med finansiering från VGR, Västra Götalandsregionen, för att göra en regional analys av kommande kompetensbehov för installationsbranschen i regionen. VGR jobbar aktivt med klimatmål och elektrifieringsstrategier och nu får vi möjlighet att bidra med en strategisk kompetensförsörjningsanalys kopplat till deras investerings och utvecklingsplan vilket ger oss ett perspektiv fram till 2040.

 7. Regionala föreningar

  Webbsida

  Den lokala närvaron och de lokala medlemsaktiviteterna är det som uppskattas allra mest enligt vår medlemsundersökning. En förutsättning för att detta ska fungera på ett bra sätt är en stark regional förankring och ett lokalt engagemang som sker via de regionala föreningarna.

 8. Nytt Hemortsavtal Göteborg och Mölndal

  Nyhet

  Bakgrund

  Göteborgs- och Mölndals hemortsavtal har varit omtvistat och föremål för diskussion ute bland våra medlemsföretag i många år. Under lång tid har det funnits önskemål och ett nytt och enklare avtal. 2015 togs diskussionen frågan upp mellan parterna och det kunde konstateras att det fanns ett önskemål både mellan parterna och bland våra medlemmar om ett nytt avtal. 2017 lades diskussionerna åt sidan eftersom det var en avtalsrörelse det året. Det nya installationsavtalet innebar förändrade reseregler men hemortsavtalet fanns fortfarande kvar.

 9. Seminarier och utbildning

  Webbsida

  Som medlem i Installatörsföretagen har du möjlighet att medverka på seminarier, kurser och informationer. Du kan även påverka vad som du anser saknas från Installatörsföretagen.

 10. Möjlighet att påverka din kommun

  Nyhet

  Nu har Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner nått många företag inom branschen för tekniska installationer. Har du fått enkäten har du möjlighet att vara med och påverka förutsättningarna i din kommun. Det är viktigt att de synpunkter som företag inom vår bransch har är med och påverkar slutresultatet.

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida