Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

175 träffar

 1. Månadsrapportering till Fora

  Webbsida Fora har infört Månadshantering av Avtalspension SAF-LO (ASL) när det gäller löner som utbetalas från och med 2024-01-01. Månadsrapporteringen innebär att du som arbetsgivare rapporterar utbetald kontant bruttolön till Fora varje månad. Fora beräknar i sin tur pensionspremier och fakturerar arbetsgivarna månadsvis. Detta innebär i sin tur att pensionspremier även kommer att överföras till arbetstagarnas valda pensionsförsäkringar månadsvis.
 2. Lön hänförlig annan månad, övergångsregler 2024

  Webbsida Övergångsregler för lönedelar intjänade 2023 men utbetalda 2024. Svenskt Näringsliv och LO är ense om att: För lönedelar som utbetalas efter 2023.12.31 - men som är ”hänförliga till månader innan” övergången till månatlig hantering - ska den tidigare årliga hanteringen tillämpas för beräkning av pensionspremierna.
 3. Lön hänförlig till annan månad

  Webbsida Undantag från huvudregeln - att all lön är underlag för premiedebitering den månad den betalas ut – finns för vissa lönearter som tjänats in under en längre tid, oftast flera månader.
 4. Månadsvis hantering av Avtalspension SAF-LO(ASL) - Hantering av lön hänförlig till annan månad

  Nyhet

  Månadshantering av Avtalspension SAF-LO (ASL) hos Fora har införts när det gäller löner som utbetalas från och med 2024-01-01. Månadsrapporteringen innebär att du som arbetsgivare rapporterar utbetald kontant bruttolön till Fora varje månad. Fora beräknar i sin tur pensionspremier och fakturerar arbetsgivarna månadsvis. Detta innebär i sin tur att pensionspremier även kommer att överföras till arbetstagarnas valda pensionsförsäkringar månadsvis.

 5. Upphör ersättningen för höga sjuklönekostnader vid halvårsskiftet?

  Nyhet

  Regeringen föreslår att kompensation till arbetsgivaren för höga sjuklönekostnader som föreskrivs i lagen om sjuklön ska upphävas.

 6. Webbinarium: Skadligt bruk

  Nyhet

  De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende. Det kan vara medarbetare och kollegor som kommer sent, missar deadlines eller på andra sätt inte fungerar som tidigare. Genom att identifiera och agera på tidiga signaler fångar vi upp problem så tidigt som möjligt vilket minskar risken för eskalerad ohälsa, olyckor, produktionsbortfall, konflikter etc.

 7. Guide för resor Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

  Nyhet

  Undrar du över vad som gäller när det kommer till ersättning för arbetstagare som ska resa i tjänsten inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl? Då kan du följa vår nya steg-för-steg guide för resor, som tar upp möjliga scenarier för dagliga resor och resor med övernattning.

 8. Lönerevision 2024

  Nyhet

  Lönerevision kan kännas avlägset för många, men för några avtalsområden är det hög tid att börja. För att underlätta har vi samlat informationen kring vad som gäller i ett verktyg som - förutom reglerna - även innehåller snurror för fördelning av avtal med potter.

 9. Guide för anlitanderegler Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

  Nyhet

  Brottas du med att hålla reda på vilka regler som gäller när det kommer till anlitande? För att underlätta tolkningen av avtalet har vi skapat en guide som hjälper dig att reda ut vilken form av anlitande det gäller och vilka regler som gäller.

 10. Sverigeturné med kollektivavtalsseminarier

  Nyhet

  Varje dag fattar du som företagare, projektledare, HR eller administratör beslut – beslut som måste följa de kollektivavtal som företaget är bundet av. Vi vet att det finns en rad frågor kring avtalen som våra medlemmar dagligen brottas med. Därför genomför vi en landsomfattande turné där vi ger dig som medlem möjlighet att träffa våra arbetsrättsjurister som är experter på våra kollektivavtal.

Föregående sida Du är på sidan 2 av 18 Nästa sida