Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

229 träffar

 1. Vad gäller vid tjänstledighet

  Webbsida Tjänstledighet ger inte sjuklön men kanske sjukpenning.
 2. Sjukdom och semester

  Webbsida Sjukdom under ledighet ger bara rätt till sjuklön om ledigheten är förenad med rätt till någon form av ersättning under ledigheten. Det kan till exempel gälla vid semester eller vid ledighet för ett fackligt uppdrag med lön från arbetsgivaren.
 3. Beräkningar karensavdrag och sjuklön

  Webbsida Här kan du se i aktuellt kollektivavtal hur du beräknar karensavdrag och sjuklön.
 4. Sjuklön

  Webbsida Förutsättningen för sjuklön är att din anställdes frånvaron beror på sjukdom, eller olycksfall, och att sjukdomen sätter ned arbetsförmågan i hans eller hennes arbetsuppgifter.
 5. Karensperiod

  Webbsida Karensavdraget kopplas inte till en dag utan till en sjukperiod, och kan löpa över flera dagar inom en sjukperiod eller vid återinsjuknande inom fem kalenderdagar.
 6. Sjuklöneperioden

  Webbsida Under de första 14 dagarna i en arbetstagares sjukperiod regleras rätten till ledighet och rätten till sjuklön av sjuklönelagen och av bestämmelser i kollektivavtalet. Sjuklöneperioden inleds med karensavdrag. Vid sjukfrånvaro med rätt till sjuklön är karensavdraget en ”självrisk” för den anställde och ska därför göras först innan sjuklön ges. Karensavdraget motsvarar lön för upp till 20 % av den anställdes genomsnittliga veckoarbetstid.
 7. Läkarintyg/sjukintyg

  Webbsida Syftet med läkarintyget för arbetstagaren är att styrka rätten att vara frånvarande från arbetet. Intyget ska också styrka rätten till sjuklön.
 8. Försäkran, eller intyg, om arbetsoförmåga

  Webbsida Första veckan av sjukfrånvaron, krävs inte läkarintyg enligt sjuklönelagen. Men den anställde ska ge arbetsgivaren en försäkran om sin nedsatta arbetsförmåga.
 9. Frånvaro på grund av risk för smitta är inte sjukfrånvaro

  Webbsida När en läkare beslutat och intygat att din medarbetare inte får arbeta för att förebygga vidare smittspridning gäller andra regler för frånvaron.
 10. Försäkring vid arbetsskada

  Webbsida Du som arbetsgivare har Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA för dina anställda. TFA täcker kostnader för din medarbetare vid arbetsskador eller arbetssjukdomar. TFA ingår i försäkringspaketet du måste teckna med Fora och Collectum, enligt Kollektivavtalen.
Föregående sida Du är på sidan 2 av 23 Nästa sida