Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

54 träffar

 1. Så behandlar vi personuppgifter

  Webbsida För Installatörsföretagen är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I Installatörsföretagens integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
 2. Säkerhet och integritet

  Webbsida Här kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter, användning av cookies med mera.
 3. Resurseffektiva produkter

  Webbsida Vi på Installatörsföretagen har valt att ansluta oss till CCBuild med målet att vi - tillsammans med våra medlemsföretag - ska minska mängden användbart material som slängs. Genom att ta tillvara på befintliga resurser minskar vi både miljöpåverkan och kostnader.
 4. Andreas Åström ny näringspolitisk chef på Installatörsföretagen

  Nyhet

  Andreas Åström blir ny näringspolitisk chef på Installatörsföretagen. Han har bland annat en bakgrund som stabschef hos Liberalerna och som näringspolitisk chef hos Almega. Andreas Åström kommer närmast från Statsrådsberedningens samordningskansli.

 5. Våra engagemang

  Webbsida För att göra installationsbranschens och framför allt våra medlemmars röst hörd engagerar vi oss i ett flertal organisationer, grupper och projekt, både nationella och internationella.
 6. Hållbarhet i branschen

  Webbsida Vi på Installatörsföretagen vill skapa en hållbar och medveten installationsbransch. Vi strävar efter att branschen ska bli hållbar hela vägen.S
 7. Hållbarhet

  Webbsida Du som arbetar i installationsbranschen kan på olika sätt bidra till en hållbar bransch. Allt ifrån vilka material du använder, kunskap om dessa till hur du återvinner eller återbrukar påverkar branschen.
 8. Fossilfri bransch

  Webbsida Installatörsföretagen har skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor som samlar 170 aktörer. Det har vi gjort för att vi vill synliggöra branschens möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.
 9. Ekonomisk hållbarhet

  Webbsida När man pratar om ekonomisk hållbarhet tänker man ofta på värden som har en direkt ekonomisk vinning.
 10. Ekologisk hållbarhet

  Webbsida Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Här kommer bland annat de system som installatören arbetar med in, klimatsystemens stabilitet som säkerställer god luft- och vattenkvalitet.
Föregående sida Du är på sidan 2 av 6 Nästa sida